Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. TreteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Treteknikk

Programområdet for treteknikk skal gi bred kompetanse om tre som byggemateriale og om ulike treprodukter i bygg, som dører, vinduer og trapper. Programfagene skal gi innsikt i treets betydning som fornybar ressurs og bruk av tre og trebaserte materialer i industrien.

Barket tømmer inne på sagbruk. Foto.
Barket tømmer

Fra innledning til læreplanen

Opplæringen skal utvikle praktiske ferdigheter i material- og produksjonsstyring, bruk av moderne teknologi og ulike typer produksjonsutstyr innen treteknikk. Det skal synliggjøres hvordan fagområdet spenner fra tradisjonelt håndverk til produksjon basert på bruk av moderne teknologi.

Programfaget dreier seg om innstilling, bruk og enkelt vedlikehold av de vanligste maskinene for bearbeiding av tre. Innføring i programmering og bruk av datastyrte maskiner til produksjon av enkle komponenter eller produkter inngår i programfaget. Planlegging, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid står sentralt. Programfaget handler videre om overflatebehandling, sammensetning og bearbeiding av materialer til ferdige produkter. Prinsipper for material- og produksjonsstyring inngår. Bruk av miljø- og kvalitetsstandarder for aktuelle produkter inngår i faget. I tillegg er helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring sentralt.

Programfaget handler om valg og bruk av materialer. Det dreier seg om skogen som ressurs og råvarekilde, materialenes egenskaper og hvilke materialer som egner seg for ulike produkter. Programfaget handler om sammenhenger fra idé til ferdig produkt, design og utforming av produkter. Tegning, tegningsforståelse og bruk av dataassisterte tegneprogrammer inngår i faget. Faget dreier seg også om bransjens historie og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Emner

Treteknikk