1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. OverflateteknikkChevronRight
  4. MalerenChevronRight
  5. HMS for malerenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for maleren

En maler jobber ofte i høyden fra stiger eller stillas. Arbeid i høyden medfører alltid en risiko og krever gode HMS-rutiner. Det samme gjelder for noen malinger og lim som er helsefarlige på grunn av dampen fra løsemidler. Når overflater blir slipt, utvikles det ofte støv som kan være irriterende og helsefarlig.

Stoffer/støv

Malerfaget har gjennomgått en stor utvikling når det gjelder kjemikalier i maling og lim. Nå er de fleste produkter som brukes, ufarlige. Det finnes fremdeles en del stoffer i enkelte typer maling og lim som er skadelig ved innånding og hudkontakt. Det er da viktig med god lufting og bruk av gassmasker og arbeidshansker. I tillegg kan det bli mye støv i forbindelse med sliping av sparkel og andre overflater. Da er det viktig å bruke støvmaske.

Høyde

Ofte skal det males vegger som er så høye at vi ikke når opp fra gulvet eller bakken. Da bruker vi gardintrapper, stillas, stiger og forskjellige arbeidsbukker. Ved alt arbeid i høyden er det fare for å falle ned eller at ting faller ned på deg. Det er derfor viktig å følge regler for sikkerhet, og å bruke verneutstyr som hjelm og fallsikring.

Byggeplass

Maleren jobber ofte på byggeplass sammen med andre fagarbeidere og er da underlagt de regler for bruk av verneutstyr som gjelder for alle på byggeplassen. Det er da vanlig at alle skal bruke hjelm, vernesko, synlige arbeidsklær og vernebriller.

Læringsressurser

Maleren