Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. OverflateteknikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Overflateteknikk

Overflateteknikk har stor betydning både for design og varighet på et produkt, et kjøretøy, et anlegg eller et bygg. Beskyttelse, design, miljø og verdier er nøkkelord for alle overflater vi har rundt oss.

Overflaterust på nært hold. Foto.

Utdrag fra læreplanen

Felles programfag i overflateteknikk skal medvirke til å utvikle kompetanse innenfor vern, fargesetting, renhold, forvaltning og vedlikehold av overflater i bygg, installasjoner og transportmidler. Overflateteknikk forvalter store økonomiske og samfunnsmessige verdier. Materialer, arbeidsprosesser og metoder er i kontinuerlig utvikling, og det blir stadig utviklet nye og mer miljøvennlige produkter. På den måten kan programfagene medvirke til å skape gode arbeids- og bomiljø, ta hensyn til helse, miljø og trivsel og fremme en bærekraftig utvikling.

Overflateteknikk skal medvirke til utvikling av fagkunnskaper, ferdigheter og holdninger som skal gjøre den enkelte i stand til å være aktivt med i samfunnsliv og arbeidsliv. Videre skal opplæringen utvikle evne til å mestre utfordrende arbeidsoppgaver og håndtere nye materialer og tekniske hjelpemidler og miljøvennlige produkter. Opplæringen i fagene skal også utvikle evne til fleksibilitet, kreativitet og kritisk vurdering og legge grunnlaget for videreutvikling av egen fagkompetanse.

I opplæringen skal det legges vekt på tverrfaglig samarbeid og praktisk arbeid. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med lokalt næringsliv kan fremme utviklende arbeidsprosesser.

Emner

Overflateteknikk

  • Maleren

    Malerfaget er et sammensatt, allsidig fag med mange arbeidsområder både utvendig og innvendig. Her får du en innledning til malerfaget.

  • Industrimaleren

    Hovedoppgaven til en industrimaler er å beskytte nye konstruksjoner mot korrosjon, og å vedlikeholde eksisterende.