Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. TømrerenChevronRight
  5. HMS for tømrerenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for tømreren

Tømreren jobber på byggeplass og bruker utstyr som sager, kraner og stillas. Dette gjør at det er risiko for å skade seg. Tømreren må derfor være oppmerksom og bruke egnet verneutstyr.

Hustak og stillas med tømrere i arbeid. Foto.
Tømrere i arbeid på tak

Arbeidsmiljø

Å jobbe for et trygt og godt arbeidsmiljø må hele tiden være i fokus. Tenk forebyggende og ta valg som ikke utsetter deg eller andre for unødig risiko. Tømrerfaget har et variert og spennende arbeidsområde. Arbeidet foregår både utendørs i all slags vær og innendørs under varierende forhold. Det foregår både demontering og oppsetting av konstruksjoner.

Byggeplass og HMS

Enhver arbeidsplass der man arbeider i tømrerfaget, kan defineres som en byggeplass, stor eller liten. Da utstyrer man seg med nødvendig arbeidstøy og personlig verneutstyr ut fra den jobben som gjøres. På en byggeplass er det flere faktorer som krever oppmerksomhet på HMS. Det kan være arbeider i høyden på stillas med sikkerhetssele. Mange typer verktøy og utstyr krever vern og beskyttelse, og ulike arbeidsoperasjoner er krevende med stor grad av risiko. Eksempler på dette er elektriske sager, kraner og andre løfteredskaper. Risiko for skader og uhell må vurderes i hvert enkelt tilfelle på de ulike byggeplassene. Tiltak må iverksettes ved behov.

Trivsel

Like viktig som å ta hensyn til de fysiske farene, er det også å tenke på at kollegaer har det bra og trives på jobb.

Læringsressurser

Tømreren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs