Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. TømrerenChevronRight
  5. Tett byggChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tett bygg

Det er viktig at husene bygges tette. Ventilasjonsanlegget må sørge for utskifting av lufta.

Uferdig vegg med panel, lekter, plater og duk. Foto.
Tetting av vegg med asfaltplater og duk rundt hjørner.

Tette hus

Standarden i Norge er at vi skal bygge tette hus. All utskifting av luft for godt inneklima skal skje ved hjelp av ventilasjonsaggregat. Det er likevel ikke mulig å bygge slik at det blir 100 % tett. Bygget har dører og vinduer, og i tillegg er det mange ulike flater og materialer som skal sammenføyes. For å til et best mulig resultat er det utviklet materialer og tekniske løsninger for å få til god tetting.

Trykktesting

For å sjekke hvor tett et bygg er, blir det gjort trykktesting. En setter da inn ei spesiell dør med vifte i slik at en kan blåse luft inn eller ut av bygget. Før testing må en sørge for at ventilasjonskanaler og andre planlagt åpninger er omhyggelig tettet. Testingen går ut på at en blåser inn så mye luft at det blir et overtrykk i bygget på 50 Pa. Er det lekkasjer må en stadig tilføre mer luft for å opprettholde overtrykket. Dersom en må tilføre like mye luft som volumet av bygget i løpet av en time, har bygget et lekkasjetall på 1,0. Vi sier det har 1,0 luftvekslinger per time. For småhus og rekkehus er kravet i TEK10 at det ikke skal være over 2,5 luftvekslinger per time.

Se video fra Enovas Hold Tett-kampanje hvor de beskriver metoder for å gjøre lekkasjemålinger.

Ved trykktesting av bygg skal det måles lekkasjetall både ved overtrykk og ved undertrykk. Slik testing blir ofte utført av folk som har spesiell kompetanse. Ved testing på undertrykk vil det ofte bli gjort i kombinasjon med innvendig termografering. En kan da få fram bilder som klart viser hvor det er svakheter og dårlig tetting.

Læringsressurser

Tømreren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs