1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. ByggteknikkChevronRight
  4. TømrerenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tømreren

Tømreren forbindes med bygging av eneboliger, tilbygg, garasjer og andre mindre trehus. I tillegg er tømreren å finne på de fleste byggeprosjekter. Her kan nevnes forretningsbygg, skoler, idrettshaller, sykehus og hoteller.

Tømrerfaget

Dagens tømrer må ha andre kvalifikasjoner enn bare for noen år tilbake. Tømreren må, i tillegg til å være en dyktig og nøyaktig utøver av faget også kunne beherske IKT. Det å kunne lese, skrive og uttrykke seg muntlig er også ferdigheter man må beherske.

Bygging av ulike konstruksjoner er selvsagt den viktigste oppgaven til en tømrer. I starten av opplæringen lærer man seg riktig bruk av verktøy, maskiner og festemidler. Samtidig får man kjennskap til ulike materialer. Da får man et godt grunnlag for å kunne bygge enkle konstruksjoner som bjelkelag og vegger.

I en byggeprosess må man ha evnen til samarbeid. Mange av dagens byggeplasser er kompliserte og tekniske. Derfor er det viktig å ta hensyn til de andre yrkesgruppene, slik at alle parter gjør en så god jobb som mulig.

HMS (helse, miljø og sikkerhet) er alltid viktig. Ingen ønsker at noen skal bli skadet eller i ytterste konsekvens dø på en byggeplass. Derfor må alle være sitt eget verneombud. I tillegg til å passe på seg selv, bør man påse at alle andre følger de regler som gjelder for godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Du finner mer om tømrerfaget på utdanning.no.

Læringsressurser

Tømreren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs