Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. ByggteknikkChevronRight
  4. BetongarbeiderenChevronRight
  5. Forskaling av fundamentChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Forskaling av fundament

Fundamentet er den nederste delen av grunnmuren. Det er også litt bredere enn resten av muren, for at grunnen bedre skal bære vekten eller lastene av det som skal bygges.

Forskaling av fundament. Foto.
Fundamentforskaling

Læringsmål

Å få innsikt i hvordan du går fram når du skal forskale et fundament.

Fundament

Fundamentet ligger under bakken og skal bære vekten av bygningen. Det er viktig at fundamentet plasseres riktig. Vi begynner derfor med å sette opp salinger før vi bygger forskalingskassettene.

Forskaling for fundament er en enkel forskaling som ikke trenger å være helt nøyaktig i formen. Det er fordi fundamentene blir liggende under bakken når bygget er ferdig. Den blir heller ikke utsatt for store krefter fra betongen under støping, fordi den er forholdsvis lav.

Salinger

Først må vi sikre oss at forskalingen kommer på riktig plass. På bildet ser vi at det er satt opp stolper med avstiving litt utenfor der det skal bygges. Dette kalles salinger. De skal bidra til at fundamentet kommer nøyaktig der det skal være.

Bildet viser byggetomt med salinger, klargjort for forskaling
Byggetomt med salinger, klargjort for forskaling av fundament.

Mellom stolpene er det festet et horisontalt (vannrett) bord (salingsbord), som har lik høyde rundt hele tomta. Dette gjør at det vil være lettere å sikre at høyden på det som skal støpes, også blir nøyaktig. Vi fester snorer eller ståltråd til salingsbordene som viser hvor innvendig forskaling skal gå. Dette blir da innerkanten av fundamentet når det er støpt.

Bildet viser salinger
Salinger for riktig plassering av fundament

Salingene kan samtidig hjelpe oss til å kontrollere at alle vinklene blir riktige, at formen på grunnmuren stemmer, og at ringmuren kommer på nøyaktig rett plass. Denne nøyaktigheten har avgjørende betydning for alt vi skal bygge oppå muren.

Tips

Vi bruker Pytagoras’ setning for å kontrollere vinkler og diagonaler.

Repeter stoff om Pytagoras her.

Filer

Forskaling

Her er arbeidet med forskaling av fundamentet i full gang. I dette tilfellet brukes det egenproduserte kassetter av forskalingsfiner og 48 x 98 mm trelast. Snora som ble spent opp på salingsbordet, er nå fjernet, slik at den ikke kommer i veien for arbeidet. Snora spennes opp igjen når det trengs, for kontrollmål.

Bildet viser forskaling av fundament med egenproduserte kasetter
Forskaling av fundament med egenproduserte kassetter.

Tips

Dersom vi er nøye med å smøre kassettene med formolje og rengjøre dem etterpå, kan de brukes mange ganger.

Vi skal senere se at vi bruker de samme kassettene til forskaling av ringmuren som skal stå oppå fundamentet.

Sikring

Det er viktig å sikre forskalingen både i overkant og underkant. I dette tilfellet er det brukt bandjern for å sikre at ikke presser forskalingskassettene ut i underkant når vi fyller forskalingen med betong.

bildet viser forskaling av bankett med avsting i bunn og overkant
Forskaling av fundament med avstiving i bunn og overkant.

Forskaling av fundament med kassetter

Fundamentforskaling

Læringsressurser

Betongarbeideren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs