1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. AnleggsteknikkChevronRight
  4. AnleggsmaskinførerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Anleggsmaskinfører

Anleggsmaskinførerfaget går ut på å bruke og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr med HMS i høysetet. Planlegging og gjennomføring hører med, og samarbeid med andre er en forutsetning i yrkesutøvelsen.

Formål med faget

En anleggsmaskinfører utfører varierte arbeidsoppdrag med ulike typer anleggsmaskiner og tilleggsutstyr. Anleggsmaskinførerfaget skal bidra til å dekke samfunnets behov for vedlikehold og utbygging av landets infrastruktur. Anleggsmaskinføreren arbeider ofte i vanskelig terreng og områder og kan gjøre store inngrep i natur og miljø. Faget skal derfor bidra til å gi anleggsmaskinførere en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål.

Opplæringen skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppgaver i tråd med brukerens behov og samfunnets prioriteringer. Videre skal opplæringen utvikle evnen til å ta i bruk nye maskiner og metoder og nytt utstyr, håndtere og vedlikeholde maskinene på en forsvarlig måte og utvikle evnen til å ta vare på egen og andres sikkerhet.

Opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser. Opplæringen skal legge vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Læringsressurser

Anleggsmaskinfører