1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. AnleggsteknikkChevronRight
 4. BanemontørenChevronRight
 5. Å bygge jernbanesporChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Å bygge jernbanespor

Oppgaven passer til en klasse på 10–15 elever. Du skal bygge 20 meter jernbanespor med brukte tresviller og skinner. Tidsbruk ca. 8 timer.

Bygging av jernbanespor

Materialer:

 • 34 stk. tresviller med ferdig montert underlagsplate
 • 4 stk. skinner 10 meter, 49 kg pr. meter, ferdig borret for lasking
 • 150 stk. heyback-klemmer, 2 par lasker 49 kg
 • 8 stk. laskebolter 49 kg
 • 8 stk. fjæringer

Verktøy:

 • 2 stk. hammere
 • 2 stk. slegger
 • 2 stk. spett / letter-spett
 • 1 stk. meterstokk
 • 1 stk. stor skiftenøkkel eller skralle for skruing av laskeboltene

Maskiner:

 • hjullaster/traktor med gafler

Oppgave

 1. Utfør en . Hva skal utføres? Hva kan gå galt? Hvordan forhindre skader eller ulykker?
 2. Finn fram materiale, verktøy og maskiner.
 3. Finn en egnet plass for bygging av spor, gjerne på et flatt og åpent område. Det er ingen krav til underlag, da dette er en skoleoppgave.
 4. Bruk hjullaster og legg utover svillene i 600 mm i rett linje. Sikt etter underlagsplatene, eller bruk snor/spray som oppmerking.
 5. Bruk hjullaster med gafler for å løfte 1 stk. 10 meter skinne. Denne legges ned i alle underlagsplatene.
 6. Gjør samme operasjon en gang til med skinne nr. 2. Legg den på samme side som nr. 1, og plasser skinne-endene sammen (butt mot butt).
 7. Løft opp svillene og slå på alle heyback-klemmene, og lask til slutt skinne 1 og 2 sammen.
 8. Gjenta fra punkt 5 med skinne 3 og 4.

Vips, der har du 20 meter jernbanespor med tresviller. 49 kg pr. meter skinne og sporvidde 1435 mm.

Sikker jobb-analyse

Sikker jobb analyse SJA

Filer

Arbeidslogg og egenvurdering

Arbeidslogg og egenvurdering

Filer

Læringsressurser

Banemontøren

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?