1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. HMSChevronRight
SubjectEmne

EMNE

HMS

For å sikre gode og trygge arbeidsplasser er det ulike lover og regler som gjelder. En fagarbeider jobber etter disse hver dag.

Sikre at problemer forebygges og skader ikke skjer

HMS står for helse, miljø- og sikkerhet, og internkontroll er bedriftens eget kontrollsystem for å følge opp regelverket. Det er forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som regulerer dette arbeidet. Arbeidsgiver plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS, i sin bedrift, og det skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne. Det er også verneombud på alle store arbeidsplasser som har som oppgave å bidra til at arbeidstakerne har et trygt arbeid å gå til.

Hensikten med systemet er å sikre at ulike problemer og ulykker forebygges, slik at skade ikke skjer. Det kan gjelde alt fra riktige hjelpemidler for å unngå tunge løft, til arbeidstid, elektriske installasjoner, rømningsveier eller glatte gulv. Det kan også dreie seg om farlig avfall og bruk av verneutstyr. Det er ditt ansvar å bruke verneutstyr, men det er arbeidsgivers ansvar å ha riktig verneutstyr tilgjengelig.

HMS er også å bidra til et godt arbeidsmiljø og å unngå konflikter på jobb. Dårlig arbeidmiljø kan gå utover den enkeltes helse og kvaliteten på arbeidet som skal gjøres.

Kilde: Udir

Emner

HMS

  • Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Lær mer om dette her.