Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Etos, logos og patos i reklamefilmChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Etos, logos og patos i reklamefilm

Se først denne reklamefilmen fra iskremfabrikken Hennig-Olsen Is. Etterpå skal du analysere filmens bruk av de retoriske appellformene etos, logos og patos.

Oppgaver

1. Hvordan brukes bilder, fortellerstemme, klipp, farger, lyder, musikk og andre virkemidler

  • for å skape troverdighet?
  • for å gi informasjon?
  • for å appellere til publikums følelser?

2. Hvilken retorisk appellform er mest dominerende i reklamefilmen?

3. Hvilket inntrykk får du av Hennig-Olsen Is etter å ha sett filmen?

4. Gjør en enkel retorisk analyse av en annen reklamefilm. Let på nett etter andre reklamefilmer. Vis filmen i klassen, og forklar bruken av etos, logos og patos. Er de andre i klassen enige i din vurdering? Bruk gjerne litt tid på å diskutere retorikken.

5. Planlegg en reklamefilm for et par joggesko.

  • Hvilken appellform vil du legge mest vekt på?
  • Hvilke virkemidler vil du bruke for å oppnå effekten du ønsker?

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter