1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
 4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
 5. Treffer du målgruppa i egne medieproduksjoner?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Treffer du målgruppa i egne medieproduksjoner?

Finn fram et medieprodukt du har laget tidligere dette skoleåret eller i fjor. Vurder hvordan du har tenkt på målgrupper i det prosjektet.

 1. Skriv en tekst på omtrent 300 ord der du beskriver hvem som er målgruppe, og hvordan medieproduktet treffer.

  Bruk relevante fagbegreper.

 2. Når du nå ser det i etterkant, syns du at du kunne ha gjort noe for å treffe målgruppa enda bedre?
  Diskuter med en eller flere andre i klassen: Hvordan vil dere gå fram for å treffe målgruppa i neste medieprosjekt?

  Sett opp en plan på minst seks punkter.

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter