Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. LydproduksjonChevronRight
  5. Bygg et lydbildeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Bygg et lydbilde

Sammenlign resultatet av et lydbilde som er tatt opp som en helhet, og et lydbilde som er etterkonstruert.

Tegninger av menneskeører. Tegning.

Bestem deg for en scene fra et miljø eller en historie du har lyst til å framstille. Lydproduksjonen skal være på ca. 15 sekunder. I tillegg til bakgrunnsatmosfære skal lydbildet bestå av to stemmer som roper eller snakker til hverandre. Den ene skal stå nær, den andre lenger unna. Gjør plass også for andre lydelementer, som bevegelseslyder eller effekter.

Gjør ett opptak av hele lydbildet

Du skal gjøre ett opptak av en scene hvor mikrofonen (kamera) tar opp hele lydbildet, uavhengig av hvor lydkilden befinner seg i forhold til mikrofonen.

Dette opptaket trenger du ikke å redigere noe særlig.

Flytt rundt på mikrofonen og gjør flere opptak

  1. Forarbeid: Gjør opptak av den samme scenen, men da skal du ta opp hvert enkelt lydelement for seg, og etterkonstruere lydbildet i et lydprogram.
  2. Opptak: Flytt mikrofonen(e) så de(n) kommer nær lydkilden.
  3. Redigering: Rediger opptakene i et lydprogram og plasser de ulike elementene der de skal i lydbildet.
  4. Presentasjon: La de andre i klassen høre forskjellen på de to lydbildene.

Læringsressurser

Lydproduksjon

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs