Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. HMS, utstyr og prosesserChevronRight
  5. Refleksjon over medieproduksjonsprosessenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjon over medieproduksjonsprosessen

Medie-elever forbereder seg til sending. Foto.

Oppgave 1: Diskusjon

  1. Hva var din største suksess og din største tabbe i arbeidet med medieproduksjon så langt?
  2. Hvordan kan du sikre deg mot tabber i framtiden?
  3. Hva er forskjellene på konsekvensene av å gjøre en tabbe når du produserer som medieelev, versus når du produserer for mediebransjen?

Oppgave 2: Planlegg et oppdrag

Se på årsplanen og velg deg ut en medieproduksjon dere skal i gang med. Planlegg produksjonsprosessen.

Du kan for eksempel lage et skjema der du punktvis skriver ned hva du må huske på i ulike faser. Bruk gjerne tips fra artikkelen «Sjekkpunkt i elevproduksjoner».

Oppgave 3: Dokumenter en produksjonsprosess

Gjennom å dokumentere og reflektere over produksjonsprosessene du har gjennomført som medieelev, får du systematisert erfaringene dine. Slik vil hver nye prosess kunne gjennomføres med stadig større flyt.

Læringsressurser

HMS, utstyr og prosesser