1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MedieproduksjonChevronRight
  4. Produksjon for internettChevronRight
  5. Lag en brukerstiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Lag en brukersti

Øvingsoppgave

  1. Lag en tenkt brukersti for en vgs.-elev til et valgfritt nettsted.
  2. Lag deretter en brukersti for en journalist.
  3. Reflekter over hvorfor det er viktig å lage brukerstier eller storyboard av brukeropplevelser.

Læringsressurser

Produksjon for internett

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs