1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. Idéskaping og mediedesignChevronRight
 4. Fortelleteknikker og virkemidlerChevronRight
 5. En flik av virkelighetenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

En flik av virkeligheten

Bildene i disse oppgavene er hentet fra Slottets offisielle julefotografering i 2012. De bildene vi har valgt, har forskjellig utsnitt.

Oppgave 1

Studer bildet ovenfor.

 1. Hvilket bildeutsnitt er brukt i dette bildet?
 2. Hvilke personer er med på bildet?
 3. Hvilken aktivitet er det som foregår?
 4. Hva forteller bildet om relasjonen mellom personene i bildet?
 5. Hva er budskapet i bildet?
 6. Hva befinner seg utenfor bilderammen?

Oppgave 2

Se nytt bildeutsnitt
 1. Hvilket bildeutsnitt er brukt i dette bildet?
 2. Hvilken ny informasjon gir dette bildeutsnittet?
 3. Hva befinner seg utenfor bilderammen?

Oppgave 3

Se nytt bildeutsnitt
 1. Hvilket bildeutsnitt er brukt i dette bildet?
 2. Hvilke personer er med på bildet?
 3. Hva forteller bildet om relasjonene mellom personene i bildet?
 4. Hvem er avsenderen av dette bildet?
 5. Hvilket budskap ønsker avsenderen å formidle?
 6. Hva befinner seg utenfor bilderammen?

Oppgave 4

De offisielle bildene fra julefotograferingen i 2012 er lagt ut på nettsiden kongehuset.no: Julefotografering på Slottet

 1. Hvilke bildeutsnitt har kongehuset valgt på sin egen nettside?
 2. Hva kan grunnen være til at Slottet har valgt nettopp disse bildeutsnittene?

Læringsressurser

Fortelleteknikker og virkemidler

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale