Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
 3. Mediene i samfunnetChevronRight
 4. Makt og medierChevronRight
 5. Produktplassering i filmChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Produktplassering i film

Produktplassering er en form for skjult reklame der et selskap betaler for at deres produkt vises i ett eller flere medier.

Se åpningsscenen fra James Bond-filmen Skyfall. Hvilke merkevarer får du øye på i løpet av de to minuttene dette filmklippet varer?

Oppgave 1

Se innslag i Dagsrevyen og les saken Når helten går i merkeklær

 1. Hvorfor er Filmforbundet kritisk til produktplassering i film?
 2. Hvorfor er sosiolog og reklameguru Trond Blindheim positiv til produktplassering i film?
 3. Hva mener Blindheim fungerer best når et produkt skal plasseres inn i en film?
 4. Hvordan regulerer norsk lov produktplassering i norske filmer og TV-serier?
Dagsrevyen om produktplassering i norsk film

Oppgave 2

Se de første 25 minuttene av dokumentarfilmen The Greatest Movie Ever Sold. Se gjerne resten av filmen hjemme.

 1. Hva ligger i begrepet «integrert markedsføring»?
 2. Mange amerikanske fiksjonsfilmer finansieres ved produktplassering. Hvor mange merkepartnere hadde filmen Iron Men?
 3. Hvilke merkevarer benyttes mest i forbindelse med produktplassering i amerikanske filmer?
 4. I filmen gjennomfører filmregissør Morgan Spurlock en pitch i møte med aktuelle samarbeidspartnere. Hva er en pitch, og hvordan foregår den?
 5. Beskriv plottet i den filmen Spurlock ønsker å lage.
 6. Hvordan definerer advokaten han konsulterer, begrepene «fiksjon», «fakta» og «faksjon», og hvilken betydning mener han dette har for måten produkter markedsføres på i film?
 7. Hva er merkepartnerne mest opptatt av når de vurderer om de skal inngå en samarbeidsavtale med Spurlock?
 8. Hvilke forslag har filmregissøren til måten merkevaren POM kan synliggjøres på i filmen?
 9. Hvordan ville du ha reagert dersom merkevarer ble synliggjort på denne måten i en vanlig fiksjonsfilm?
 10. Hvilket tilbud har Spurloch til filmens hovedsponsor?
 11. Ca. 24–25 minutter ute i filmen er det lagt på et musikkspor. Hva slags musikk er dette?
 12. Hva tror du Spurlock ønsker å formidle når han velger nettopp denne bakgrunnsmusikken?
 13. Filmen The Greatest Movie Ever Sold omtales som en «metafilm». Hva ligger i det begrepet?

Læringsressurser

Makt og medier

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs