Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediepåvirkning og representasjon i medieneChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mediepåvirkning og representasjon i mediene

Fra medier og mediebruk ble utbredt i befolkninger, har spørsmål om mediepåvirkning vært forsket på og debattert i offentligheten. I den sammenhengen er representasjon, altså hvordan og hvor mye visse deler av en befolkning blir vist og hørt i mediene, relevant å belyse.

Ansikt titter frem i et fjernsynsapparat. Bilde.

De fleste bruker mye tid på medier hver eneste dag, og forbruket av medieinnhold øker. Hva gjør strømmen av inntrykk og budskap med oss, på godt og vondt? Vi blir alle påvirket av de mediene vi omgir oss med.

Mediepåvirkning

Vi vet at alder, kjønn, utdanningsnivå og livsfase er viktige faktorer når vi skal forklare folks medievaner. Det finnes dessuten etablerte teorier om hvordan vi blir påvirket, og i hvor stor grad dette styrer våre holdninger og handlinger.

Personlige behov styrer måten vi bruker mediene på. Ekstrem mediebruk kan være et symptom på et problem og ikke nødvendigvis årsaken til problemet.

Representasjon

Mediene har ansvar for å fortelle om det som skjer i samfunnet, og de har et spesielt ansvar for ikke å stigmatisere bestemte samfunnsgrupper.

Medienes framstilling av kvinner, for eksempel, farger måten kvinner ser på seg selv. I 2010 var bare 24 % av personene i mediebildet kvinner. Et annet eksempel er at holdningene våre til personer som tilhører etniske minoritetsgrupper blir påvirket av omtalen i mediene. Og til slutt: Visste du at ungdom i alderen 15–19 år er så godt som usynlige i nyhetsmediene?

Mediene spiller en viktig rolle i språkopplæring og identitetsdannelse. Derfor er det viktig at vi er bevisste og kritiske mediebrukere, og det er ikke minst viktig at de som jobber i mediene er bevisst slike strukturelle maktlinjer.

Læringsressurser

Mediepåvirkning og representasjon i mediene

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter