Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  5. Digital dømmekraftChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien skal du:

  • forstå hvordan informasjon som deles på nettet kan misbrukes av andre
  • kjenne til hvilke lover som regulerer ytringer i sosiale medier
  • forstå hvorfor mobbing i sosiale medier rammer ofrene så hardt
  • kunne foreslå gjennomtenkte tiltak mot digital mobbing i klassen din
  • forstå hvordan hatefulle ytringer kan svekke demokratiet