Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
  5. Illustrer de ulike påvirkningsteorieneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Illustrer de ulike påvirkningsteoriene

Se for deg at du jobber i et reklamebyrå som skal lansere et produkt som aldri tidligere er blitt lansert på det norske markedet: energidrikk til seksåringer. Du har ansvaret for forberedelsene i prosjektet.

Energidrikker i utvalg. Foto.

Lag enkle animasjoner eller illustrasjoner som gjør at kollegaene dine og oppdragsgiver forstår hvordan dette produktet kan lanseres, og hvordan det vil kunne bli tatt imot. Du skal basere arbeidet ditt på det du har lært om disse påvirkningsteoriene:

  1. stimuli–respons (de allmektige mediene)
  2. opinionsledere og tostegshypotesen (de avmektige mediene)
  3. dagsordenfunksjonen (de mektige mediene)
  4. kultivasjonsteorien

Oppgaven kan også løses som gruppeoppgave.

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale