Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Individet og medieneChevronRight
  4. Mediebruk og mediepåvirkningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mediebruk og mediepåvirkning

Digitalisering av medieteknologi og medieplattformer har ført til spredning av personlige brukerflater og økende bruk av Internett og apper til alle tenkelige formål. Det preger mediebruken vår og innvirkningen bruken av dem har på oss.

Studenter bruker sosiale medier. Bilde.

De fleste bruker mye tid på medier hver eneste dag, og forbruket av medieinnhold øker. Hva gjør strømmen av inntrykk og budskap med oss, på godt og vondt?

Mediebruk

Medievaner endrer seg over tid. Hvilke medier vi bruker, og hvor mye tid vi bruker på de ulike mediene, endrer seg i takt med hvordan mediene utvikler seg. Ofte er det ungdom som først tar i bruk nye medier.

En medieundersøkelse er en kartlegging av folks medievaner. Denne informasjonen er nyttig både for myndigheter som skal legge til rette for og regulere medievirksomhet, og for mediebedrifter som skal utforme tilbud til oss forbrukere. Statistikk gir deg også mulighet til å reflektere over egne medievaner sett i lys av hvordan andre bruker mediene.

Identitet

Mennesker er sosiale vesener. I møte med andre oppstår det gjerne et behov hos oss for å si hvem vi er. Identiteten vår er det bildet eller den oppfatningen vi har av oss selv.

Identiteten vår dannes i et samspill med andre mennesker, i kommunikasjon ansikt til ansikt eller via ulike medier. I dag er sosiale medier en viktig arena der vi synliggjør oss selv. Gjennom å uttrykke hvem vi er, bygger vi opp vår egen identitet.

Mediepåvirkning

Avsendere av mediebudskap ønsker ofte å påvirke holdningene og handlingene våre på en bestemt måte, for eksempel få oss til å kjøpe et bestemt produkt eller stemme på et parti. Forskerne som jobber med kultivasjonsteorier, er likevel først og fremst opptatt av den mediepåvirkningen som skjer uten at noen bevisst har planlagt den, og ofte uten at vi selv er klar over det.

Mennesker reagerer ulikt på mediepåvirkning. Hvordan og i hvilken grad vi påvirkes, er avhengig av personlighet, tidligere erfaringer og sosialt nettverk.

Læringsressurser

Mediebruk og mediepåvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale