Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. MarkedskommunikasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Markedskommunikasjon

Markedsføring skjer stort sett i kommersielle bedrifter som skal tjene penger på et produkt eller en tjeneste. Det er likevel vanlig at ikke-kommersielle aktører, som veldedige organisasjoner og politiske partier, også jobber markedsorientert.

Gordon Brown på politisk plakat. Bilde.
Her blir Gordon Brown, Storbritannias tidligere statsminister for Labour, latterliggjort av sine politiske motstandere i en kampanje for å sanke stemmer.

Både veldedige og politiske organisasjoner bruker markedsorienterte tiltak for å nå fram med budskapet sitt. Formålet til disse aktørene er ikke nødvendigvis å tjene penger, men heller å endre holdninger og skape oppmerksomhet rundt en sak. Da går markedsføringen over i kommunikasjonsrettet arbeid. Dette kaller vi gjerne markedskommunikasjon.

Stopp og tenk!

Politiske partier tar gjerne i bruk markedsføringstiltak for å vekke oppmerksomhet rundt en sak eller i valgkampanjer.

Hvilke eksempler har du sett på politisk markedskommunikasjon i Norge?

Markedsføring og kommunikasjonsvirksomhet = markedskommunikasjon

En organisasjon som skal være konkurransedyktig, enten den er kommersiell, offentlig eller ideell, kan ikke bare nøye seg med å ha gode produkter, riktig pris og god distribusjon. Den må også kommunisere med målgruppene sine, både nåværende og framtidige. I markedskommunikasjon brukes derfor virkemidler fra både markedsføring og kommunikasjonsvirksomhet.

Viktige fagbegreper

  • Markedsføring handler om å planlegge alt fra distribusjon til aktiviteter med den hensikt å stimulere til kjøp eller en bestemt handling og tilfredsstille kundens behov.
  • Kommunikasjonsvirksomhet er arbeid som man ønsker å oppnå noe bestemt med gjennom å spre en viss type informasjon. Målet er ikke nødvendigvis økt lønnsomhet.
  • Markedskommunikasjon tar i bruk virkemidler fra både markedsføring og kommunikasjon ved at man er opptatt av å ha en toveis kommunikasjon med kunden samtidig med at man planlegger for å øke salget av et produkt eller en tjeneste.

Læringsressurser

Markedsføring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale