1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. MarkedsføringChevronRight
  5. MarkedskommunikasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Markedskommunikasjon

Markedsføring skjer stort sett i kommersielle bedrifter som skal tjene penger på et produkt eller en tjeneste. Det er likevel vanlig at ikke-kommersielle aktører, som veldedige organisasjoner og politiske partier, også jobber markedsorientert.

Her blir Gordon Brown, Storbritannias tidligere statsminister for Labour, latterliggjort av sine politiske motstandere i en kampanje for å sanke stemmer.

Både veldedige og politiske organisasjoner bruker markedsorienterte tiltak for å nå fram med budskapet sitt. Formålet til disse aktørene er ikke nødvendigvis å tjene penger, men heller å endre holdninger og skape oppmerksomhet rundt en sak. Da går markedsføringen over i kommunikasjonsrettet arbeid. Dette kaller vi gjerne markedskommunikasjon.

Stopp og tenk!

Politiske partier tar gjerne i bruk markedsføringstiltak for å vekke oppmerksomhet rundt en sak eller i valgkampanjer.

Hvilke eksempler har du sett på politisk markedskommunikasjon i Norge?

Markedsføring og kommunikasjonsvirksomhet = markedskommunikasjon

En organisasjon som skal være konkurransedyktig, enten den er kommersiell, offentlig eller ideell, kan ikke bare nøye seg med å ha gode produkter, riktig pris og god distribusjon. Den må også kommunisere med målgruppene sine, både nåværende og framtidige. I markedskommunikasjon brukes derfor virkemidler fra både markedsføring og kommunikasjonsvirksomhet.

Viktige fagbegreper

  • Markedsføring handler om å planlegge alt fra distribusjon til aktiviteter med den hensikt å stimulere til kjøp eller en bestemt handling og tilfredsstille kundens behov.
  • Kommunikasjonsvirksomhet er arbeid som man ønsker å oppnå noe bestemt med gjennom å spre en viss type informasjon. Målet er ikke nødvendigvis økt lønnsomhet.
  • Markedskommunikasjon tar i bruk virkemidler fra både markedsføring og kommunikasjon ved at man er opptatt av å ha en toveis kommunikasjon med kunden samtidig med at man planlegger for å øke salget av et produkt eller en tjeneste.

Læringsressurser

Markedsføring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale