1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
  3. MediebransjenChevronRight
  4. Medieyrker og elevproduksjonChevronRight
  5. Hva kan gå galt i samarbeid om medieproduksjoner?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva kan gå galt i samarbeid om medieproduksjoner?

Snakk med en medelev om hva som kan gå galt når man skal lage medieproduksjoner sammen med andre elever.

  • Hva kan føre til at du som medlem av gruppa ikke får gjort alt du skal innen deadline?
  • Hva skyldes det at noen opplever at arbeidsfordelingen er urettferdig?
  • Hva skyldes det når noen opplever at andre gjør mindre enn andre?
  • På hvilken måte kan kvaliteten på sluttproduktet bli dårlig på grunn av manglende samarbeid?
  • Hvordan kan dere unngå denne typen utfordringer?

Læringsressurser

Medieyrker og elevproduksjon