Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medieuttrykk og mediesamfunnetChevronRight
 3. MediebransjenChevronRight
 4. JournalistikkChevronRight
 5. Slik bygger du opp tekstenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Slik bygger du opp teksten

En nyhetssak bygges opp med tittel, ingress, brødtekst og bildetekst. I tillegg må du ta med byline, altså hvem som har laget saken.

Tittel, ingress og brødtekst

I denne filmen ser du hvordan man setter opp en sak med tittel, ingress og brødtekst.

Legg også merke til hvordan intervjuobjektene, altså kildene, kommer til syne i saken: Deres uttalelser innledes med et linjeskift og en sitatstrek. Dette betyr at det som kommer etter sitatstreken, er hovedinnholdet i det kilden har sagt. Ta alltid med fullt navn. Bruk også tittelen dersom personen har en slik og den er relevant for saken.

 • Tittel: signaliserer hva saken handler om
 • Ingress: gir svar på de viktigste spørsmålene, maks 30 ord
 • Brødtekst: utdypende tekst som deles opp i avsnitt
 • Mellomoverskrift: en mindre overskrift som markerer et hovedavsnitt i brødteksten og sier noe om innholdet i avsnittet
 • Bildetekst: forteller hva bildet viser, og gir utdypende informasjon
 • Byline: navnet på den som har skrevet saken

Skrivemodeller

For å gjøre saken aktuell for målgruppa kan du bruke den mest kjente modellen for oppbyggingen av en skriftlig nyhetsreportasje; den omvendte pyramiden. Den har fått navnet sitt fordi det viktigste kommer først i en nyhetssak.

Tittelen er overskriften som forteller litt om hva saken handler om. Den skal være spennende på den måten at den trekker til seg lesere. Ingressen forteller litt mer, men likevel ikke alt.

Etter hvert fyller du ut med brødtekst. Det minst viktige skal stå til slutt. Dette kommer av at desken kutter bakfra dersom det er plassmangel.

Læringsressurser

Journalistikk

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale