Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan skape gode reiselivsopplevelser med kultur, natur og geografi?

Elva bruser, og vannet spruter i ansiktet. Du hører instruktøren brøle "høyre" og "venstre", adrenalinet pumper, og du glemmer verden rundt deg. Du er fullstendig oppslukt der du sitter i raftingflåten. Dette kommer du aldri til å glemme! Hva er det som skaper uforglemmelige opplevelser?
To raftingflåter med mange folk i full fart ned en vill elv. En instruktør står og følger med fra en fjellknaus. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å legge til rette for at turister skal få minneverdige opplevelser, er kanskje den viktigste jobben i opplevelsesdesign, siden dette er avgjørende for å få gode omtaler, nye besøk og større betalingsvillighet.

Opplevelsesdesign

Når du skal designe reiselivsopplevelser, er det viktig å følge med på trendene. I dag er mange turister mer opptatt av minneverdige og meningsfulle opplevelser enn tidligere. De ønsker opplevelser som involverer dem og engasjerer dem følelsesmessig. Mange ønsker også å lære noe nytt eller bli bedre i noe som interesserer dem.

Det er viktig å huske på at du ikke kan designe turistenes opplevelse av aktiviteten – selve opplevelsen tilhører turistene selv. Jobben din som reiselivsaktør handler om å legge til rette for å skape et "opplevelsesrom" som involverer og engasjerer turistene.

"Triggere" som bidrar til å involvere turistene

Faktorer som kan bidra til å involvere og engasjere turistene kaller vi "triggere". I arbeidet med å skape gode og minneverdige reiselivsopplevelser må du som reiselivsaktør være bevisst på hvilke faktorer som fungerer som "triggere".

Eksempler på "triggere":

  • fysiske og intellektuelle utfordringer

  • bruk av egen fantasi

  • lagfølelse

  • sosial støtte

  • overraskelser

  • bruk av egne ferdigheter

Når du skal utvikle reiselivsopplevelser, bør du forsøke å inkludere flere "triggere" for å involvere deltakerne mest mulig.

En flokk med mennesker på toppen av et fjell. De hopper av glede og strekker armene i været. Strålende sol og blå himmel. Mange tar selfie. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bruk av dramaturgikurve i opplevelsesdesign

Når vi skal designe en reiselivsopplevelse, kan vi bruke noen av de samme prinsippene som inngår i oppbyggingen av noveller, filmer og teater. Vi trenger en introduksjon, fordypning, høydepunkter og en avslutning. Dette kan illustreres ved hjelp av . For å holde på turistenes oppmerksomhet er det viktig at reiselivsopplevelsen har en godt gjennomtenkt oppbygning.

Figuren under viser hvordan dramaturgien for en fisketur med påfølgende middag kan se ut. Ved ankomst får turistene nødvendig utstyr utlevert, og det blir gitt en kort opplæring. Første høydepunkt er fangstøyeblikket. Deretter blir de tatt med til et fiskemottak og et gammelt trandamperi hvor de lærer om videre foredling av fisken. Neste høydepunkt er middagen som de lager i fellesskap.

En illustrasjon som viser dramaturgien til en reiselivsopplevelse. Kurven stiger fra ankomsten og til fisketuren, med fangstøyeblikket som et høydepunkt, er litt lavere ved besøket på fiskemottaket og trandamperiet, og får et nytt høydepunkt når en tilbereder fangsten og har festmiddag til slutt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over

Hvorfor kan det være nyttig å tegne opp en dramaturgisk tidslinje for en reiselivsopplevelse?

Hva tenker du kan være "triggere" som involverer turistene mest mulig på en reiselivsopplevelse som en fisketur med middag? Se på både eksempelet ovenfor og filmen nedenfor.

Kort beskrivelse av filmen

Vi ser noen turister som er med i fiskebåt utenfor Lofoten og drar opp en stor torsk.

Kilder

Arena Innovative Opplevelser. (2011). 8 eksempler på prising av gåsehud. https://www.innovativeopplevelser.no/docs/Pdf%20filer%20kunnskapshefter/8_eksempler_pa_prising_av_GASEHUD.pdf

Moe, W.K. (10.03.2021). Slik kan reiselivet skape altoppslukende opplevelser. https://forskning.no/hogskolen-i-innlandet-partner-reise/slik-kan-reiselivet-skape-altoppslukende-opplevelser/1825753

Blumenthal, V. (2021). "You just get sucked into it": The Immersion Process in Managed Visitor Attractions. [Doktorgrad]. Universitetet i Stavanger. https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/handle/11250/2725789

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 12.01.2022

Læringsressurser

Reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur