Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag en digital kulturfortelling

Vi ønsker å gi både norske og utenlandske turister kulturopplevelser som gjør at de vil komme tilbake for å oppleve mer. I denne oppgaven skal du lage en digital fortelling om det som er typisk for kulturen på hjemstedet ditt.
En stavkirke med kors på toppen av tre høye spir. Kirken har en kompleks takkonstruksjon med både buede og vinklede felt i mange varianter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kulturen på hjemstedet

Hva kan dere fortelle om kulturen på hjemstedet deres? Hva er dere spesielt stolte av, og hva vil dere dele med andre? Hva tenker dere kan være interessant for turister?

I par eller små grupper

  • Les om lokalhistorien til hjemstedet deres. Er det noen kulturelle opplevelser dere kan dele med turister?

  • Fordel ansvarsområder og oppgaver i gruppa.

  • Bruk gjerne det personlige nettverket deres for innhenting av informasjon. Kanskje dere kan intervjue besteforeldre eller en lokal kulturpersonlighet?

  • Les og bruk kjennetegnene på digital fortelling i boksen under.

Kjennetegn på en digital historiefortelling

Hentet fra wikipedia.no:

Det er vanlig å forvente at en digital historie skal

ha et poeng:
Med poeng menes at forfatteren skal ha et budskap han ønsker å dele ved hjelp av historien sin.
være spennende:
En god historie bygger opp en spenning som gjør at lytteren blir sittende og følge med til historien er slutt.
fremme følelser:
Hvis en historie berører oss emosjonelt, vil vi lettere ta til oss budskapet og leve oss inn i historien.
bli fortalt med ens egen personlige stemme:
Ved hjelp av fortellerens egen stemme kan han/hun formidle et dypt budskap, og publikum vil føle en nærhet til historien.
ha passende musikk:
Musikk og lyder har stor kraft til å påvirke synsinntrykkene våre, og musikk kan lett gi stemning til en film.
være preget av god disposisjon:
Forfatteren må finne den riktige balansen mellom bilder, musikk, lydeffekter og tale. Bildene skal passe til teksten og teksten til bildene, og bruken av effekter bør ikke overdrives.
ha et passende framføringstempo:
Det gjelder å finne riktig tempo og rytme i framføringen. God flyt i fortellingen holder på publikummets interesse.
  • Lag et manus og et storyboard. Nederst på siden finner dere tips til hvordan dere kan lage et storyboard.

  • Bygg opp historien dramaturgisk, slik det er forklart i "Å skape opplevelser med historiefortelling" under relatert innhold nedenfor.

  • Lag en digital fortelling på 3–5 minutter om temaet deres.

  • Vis de ferdige produktene til resten av klassen, og gi hverandre tilbakemeldinger. Bruk tilbakemeldingene til å forbedre produktet deres.

  • Inviter gjerne lokale reiselivsaktører til premiere på de digitale historiefortellingene. Kanskje vil de bruke historiene deres i markedsføringen av hjemstedet deres?

Lykke til!

Kilde

Wikipedia (u.å.). Digitale fortellinger https://no.wikipedia.org/wiki/Digitale_fortellinger

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 19.09.2023

Læringsressurser

Reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur