Hopp til innhold

Oppgave

Lag en digital kulturfortelling

Vi ønsker å gi både norske og utenlandske turister kulturopplevelser som gjør at de vil komme tilbake for å oppleve mer. I denne oppgaven skal du lage en digital fortelling om det som er typisk for kulturen på hjemstedet ditt.

Heddal stavkirke i Telemark. Foto.

Hva kan dere fortelle om kulturen på hjemstedet deres? Hva er dere spesielt stolte av, og hva vil dere dele med andre? Hva tenker dere kan være interessant for turister?

I par eller små grupper

 • Les om lokalhistorien til hjemstedet deres. Er det noen kulturelle opplevelser dere kan dele med turister?

 • Fordel ansvarsområder og oppgaver i gruppa.

 • Bruk gjerne det personlige nettverket deres for innhenting av informasjon. Kanskje dere kan intervjue besteforeldre eller en lokal kulturpersonlighet?

 • Les og bruk kjennetegnene på digital fortelling i boksen under.

Kjennetegn på en digital historiefortelling

Hentet fra wikipedia.no:

Det er vanlig å forvente at en digital historie skal:

 • ha et poeng: Med poeng menes at forfatteren skal ha et budskap han ønsker å dele ved hjelp av historien sin.

 • være spennende: En god historie bygger opp en spenning som gjør at lytteren blir sittende og følge med til historien er slutt.

 • fremme følelser: Hvis en historie berører oss emosjonelt, vil vi lettere ta til oss budskapet og leve oss inn i historien.

 • bli fortalt med ens egen personlige stemme: Ved hjelp av fortellerens egen stemme kan han/hun formidle et dypt budskap, og publikum vil føle en nærhet til historien.

 • ha passende musikk: Musikk og lyder har stor kraft til å påvirke synsinntrykkene våre, og musikk kan lett gi stemning til en film.

 • være preget av god disposisjon: Forfatteren må finne den riktige balansen mellom bilder, musikk, lydeffekter og tale. Bildene skal passe til teksten og teksten til bildene, og bruken av effekter bør ikke overdrives.

 • ha et passende framføringstempo: Det gjelder å finne riktig tempo og rytme i framføringen. God flyt i fortellingen holder på publikummets interesse.

 • Lag et manus og et storyboard. Nederst på siden finner dere tips til hvordan dere kan lage et storyboard.

 • Bygg opp historien dramaturgisk, slik det er forklart i "Å skape opplevelser med historiefortelling" under relatert innhold nedenfor.

 • Lag en digital fortelling på 3–5 minutter om temaet deres. Bruk gjerne ett av de tre anbefalte verktøyene nedenfor.

Anbefalte verktøy
 1. Photostory 3: På YouTube finner du en norsk video som lærer deg hvordan du kan lage en digital fortelling med Photostory 3 for Windows.

 2. PowerPoint: På Youtube finner du en svensk video som lærer deg hvordan du kan lage digital fortelling med PowerPoint.

 3. iMovie eller Clips (iOS): På YouTube finner du en norsk video som lærer deg hvordan du kan lage digital fortelling med iMovie og en digital fortelling med Clips.

 • Vis de ferdige produktene til resten av klassen, og gi hverandre tilbakemeldinger. Bruk tilbakemeldingene til å forbedre produktet deres.

 • Inviter gjerne lokale reiselivsaktører til premiere på de digitale historiefortellingene. Kanskje vil de bruke historiene deres i markedsføringen av hjemstedet deres?

 • Lykke til!


Sist faglig oppdatert 13.03.2022
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale