Hopp til innhold

Fagartikkel

Samisk kulturarv

Den samiske kulturarven er en del av den norske kulturarven. Samtidig er samisk kultur en egen, mangfoldig kultur.

Tre samegutter i samekofter fra Karasjok. Foto.

Urbefolkning

Vår kulturarv er for mange en viktig del av opplevelsen av Norge. Reiselivets sterke satsing på bærekraft og naturopplevelser er en god ramme for å formidle samisk kulturarv. Samene er én av flere minoriteter i Norge, men de er i en særstilling fordi de utgjør urbefolkningen i Norge.

Karasjok museum

Kronprinsparet får omvisning i Karasjok museum.

Minoritet

Samene er en urbefolkningsgruppe som har hatt tilhørighet i Norge lenge før den norske staten ble opprettet. De står derfor i en særstilling som minoritetsgruppe, med rettigheter som andre grupper i Norge ikke har. Dette omfatter blant annet

 • rett til opplæring på eget språk
 • eget parlament (Sametinget)
 • radio- og fjernsynsstasjon med egne sendinger
 • egne samiske skoler og samisk høyskole

Slik har det ikke alltid vært. Den samiske befolkningen har vært utsatt for undertrykking, mishandling og forsøk på fornorsking i lange perioder. I femtiårene ble samiske barn plassert i internatskoler hvor det ikke var lov å snakke annet enn norsk. I den perioden var det mange samer som ikke lærte samisk skikkelig.

Samisk kultur

Når vi snakker om samisk kultur, tenker vi ofte på den tradisjonelle kulturen med

 • reindrift
 • samisk språk og joik
 • samiske klær og sko
 • duodji, samisk brukskunst
 • samisk mat
 • Sametinget
 • samisk nasjonaldag (6. februar) og samisk flagg
Sist faglig oppdatert 08.01.2019
Skrevet av Kyrre Romuld
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale