Hopp til innhold

Fagstoff

Samisk kulturarv

Den samiske kulturarven er en del av den norske kulturarven. Samtidig er samisk kultur en egen, mangfoldig kultur. Den samiske kulturarven blir sett på som selve verdigrunnlaget i den samiske kulturen, og består av mer enn fargerike kofter og reindrift.
Tre samegutter i samekofter fra Karasjok. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Urbefolkning

Vår kulturarv er for mange en viktig del av opplevelsen av Norge. Reiselivets sterke satsing på bærekraft og naturopplevelser er en god ramme for å formidle samisk kulturarv. Samene er én av flere minoriteter i Norge, men de er i en særstilling fordi de utgjør urbefolkningen i Norge.

Karasjok museum
Åpne bilde i et nytt vindu

Minoritet

Samene er en urbefolkningsgruppe som har hatt tilhørighet i Norge lenge før den norske staten ble opprettet. De står derfor i en særstilling som minoritetsgruppe, med rettigheter som andre grupper i Norge ikke har. Dette omfatter blant annet

 • rett til opplæring på eget språk
 • eget parlament (Sametinget)
 • radio- og fjernsynsstasjon med egne sendinger
 • egne samiske skoler og samisk høyskole

Slik har det ikke alltid vært. Den samiske befolkningen har vært utsatt for undertrykking, mishandling og forsøk på fornorsking i lange perioder. I femtiårene ble samiske barn plassert i internatskoler hvor det ikke var lov å snakke annet enn norsk. I den perioden var det mange samer som ikke lærte samisk skikkelig.

Samisk kultur

Når vi snakker om samisk kultur, tenker vi ofte på den tradisjonelle kulturen med

 • reindrift
 • samisk språk og joik
 • samiske klær og sko
 • duodji, samisk brukskunst
 • samisk mat
 • Sametinget
 • samisk nasjonaldag (6. februar) og samisk flagg

Relatert innhold

Oppskriftene og framgangsmåtene til samiske retter går gjerne i arv fra generasjon til generasjon, uten å bli skrevet ned.

CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 08.01.2019

Læringsressurser

Reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur