Hopp til innhold

Fagstoff

Naturbaserte reiselivsopplevelser

Norge har en fantastisk natur som turister fra både inn- og utland kommer for å oppleve. Ikke bare har vi flotte fjell og fjorder, vi har også en spesiell skjærgård, langstrakte vidder og fiskemuligheter i både salt- og ferskvann.

Bærekraftig naturforvaltning

Når vi vil skape engasjerende opplevelser med utgangspunkt i natur og geografi, er det flere ting vi må ta hensyn til. Både naturen og lokalsamfunnet skal ivaretas. Du trenger derfor god kunnskap om hvordan reiselivsproduktet ditt vil påvirke naturressurser og lokalsamfunn. I tillegg krever naturbaserte reiselivsopplevelser at man legger vekt på sikkerhet.

Reiselivsnæringen må spille en aktiv rolle i norsk naturforvaltning. Vi må ta vare på natur og landskap gjennom god planlegging og vern. Gjennom ansvarlig, bærekraftig og hensynsfull bruk kan vi sørge for at alle får glede av naturen. Slik lærer vi også nye generasjoner å ta vare på sårbar natur.

En god forvaltning av naturressursene krever utstrakt samarbeid mellom reiselivsaktørene og etatene som forvalter naturen på vegne av fellesskapet.

Merke for bærekraftig reisemål

Innovasjon Norge har utviklet en merkeordning for bærekraftige reisemål for å stimulere til å legge vekt på bærekraft. Merkeordningen er et godt verktøy for å jobbe systematisk med bærekraftperspektivet på en reiselivsdestinasjon.

Les mer om Merket for bærekraftig reisemål

Merket for bærekraftig reisemål, innovasjonnorge.no

Interesseorganisasjoner

Unescos liste over verdens kulturarv, Den norske turistforeningen og Norsk naturguideforbund er eksempler på programmer og organisasjoner som jobber aktivt med bruk og vern av natur.

Unescos liste over verdens kulturarv

Unesco er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Verdens kultur- og naturarvsteder er et program i regi av Unesco for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder.

Norge har en unik og verdifull natur. Noe av vår natur er internasjonalt anerkjent som verneverdig ved at den står på Unescos liste over verdens kulturarv.

Norsk natur på Unescos verdensarvliste

Vegaøyan

Vestnorsk fjordlandskap

Den norske turistforening (DNT)

DNT har siden 1868 arbeidet for "å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier". De har et variert tilbud til alle aldersgrupper og driver også med opplæring og kurs innen klatring, brevandring, fjellsport og andre aktiviteter som krever spesiell friluftslivskompetanse. DNT har egne turlederkurs og egen instruktørutdanning.

Norsk naturguideforbund (NNGF)

NNGF er en interesseorganisasjon og et yrkesforbund for utdannede naturguider i Norge. I flere naturbaserte reiselivsopplevelser er det å ha en kunnskapsrik guide avgjørende for den totale opplevelsen for turistene. Guider må både ha kunnskap om selve naturopplevelsen og sørge for sikkerheten.

Tenk over

Du skal skape en naturopplevelse med fjellklatring og vandring på isbre. Hvilke kunnskaper trenger da de som skal være guider?

Natur som attraksjon

For reiselivsnæringen er naturen et sted hvor opplevelser skapes og selges i et marked. Det finnes mange små og store reiselivsaktører som tilbyr ulike former for naturopplevelser. Alle opplevelsene bygger på det særegne – det som er attraktivt – på sitt sted. Attraksjonene kan være både naturlige, menneskeskapte og en kombinasjon av disse.

Noen steder er det selve naturopplevelsen som er attraksjonen, som for eksempel fenomener som midnattssol og nordlys eller spektakulære utsiktspunkt som for eksempel Prekestolen.

Andre steder skapes opplevelsene med utgangspunkt i naturen, som for eksempel raftingturer, toppturer og ulike former for dyresafari med dyr som hval, ørn og elg.

Opplevelser kan også skapes med naturbaserte attraksjoner som er menneskeskapte. Overnatting i en tretopphytte, i en samisk gamme eller på et ishotell er eksempler på dette.

Kilder

Innovasjon Norge. (2021). Nasjonal reiselivsstrategi 2030. Sterke inntrykk med små avtrykk. https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Nasjonal_Reiselivsstrategi_original_ny_cad86af3-d2e9-486d-9c4e-7d1e7709ca32.pdf

Den Norske Turistforening. (U.å.) Om DNT. https://www.dnt.no/om/

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 15.02.2022

Læringsressurser

Reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur