Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver til filmen "Samisk kultur som reisemål"

Filmen "Samisk kultur som reisemål" viser hvordan Mollisjok fjellstue bruker samisk kultur som utgangspunkt for sin reiselivsopplevelse. Vi får et innblikk i hvordan vertskapet tenker når de skaper sitt produkt, og hva som er spesielt med denne typen reiselivsprodukt.

Diskuter først i par, så i klassen

 1. Hvilke konkrete reiselivsopplevelser presenteres i filmen?

 2. Hvem vil dere si er målgruppa for denne typen reiselivsopplevelse?

 3. På hvilken måte kan man si at dette er en bærekraftig reiselivsopplevelse?

 4. Reflekter over hvordan den samiske kulturarven holdes i hevd.

 5. Forklar hva som menes med at opplevelsen ikke må disneyfiseres.

 6. Kom med forslag til hvordan dette tilbudet kan utvides slik at det kan bli attraktivt for flere målgrupper.

 7. Gjør rede for hvordan naturopplevelsen er en del av tilbudet.

 8. Hvilke inntrykk og ferieminner tror dere turistene sitter igjen med etter en slik reiselivsopplevelse?

 9. Hva tror dere vertskapet ønsker at turistene skal ta med seg hjem av kunnskap og opplevelser etter et opphold sammen med dem?

 10. Har dere forslag til endringer? Begrunn.

 11. På hvilken måte oppfyller denne reiselivsopplevelsen kravene om hensyn og etikk i utviklingen av samisk reiseliv?

 12. Er dette en opplevelse dere kunne tenke dere å være med på? Hvorfor? Eller hvorfor ikke?

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 27.04.2022

Læringsressurser

Reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur