Hopp til innhold

Fagstoff

Muntlig formidling – pust og kroppsspråk

Med stemmen som arbeidsredskap trenger vi en god pusteteknikk. En god formidler er også bevisst på kroppsspråket sitt og på hvilke signaler han eller hun sender ut.
Ung mann trekker på skuldrene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Pust

Pusten styrer i stor grad stemmen vår. God pusteteknikk gir stemmen bedre volum og økt utholdenhet, og det kan gjøre oss bedre i stand til å styre og variere stemmeleiet. Vi skiller gjerne mellom skulderpust, ribbepust og magepust.

Du har kanskje hørt uttrykket «høye skuldre». Det betyr at vi er anspente og samler energi høyt opp i kroppen, rundt nakke og skuldre. I en slik situasjon vil pustebevegelsen lett bli trukket opp til samme området. Om du er svømmer og skal kråle, er dette en god pusteteknikk, men skal du snakke til ei gruppe, er den langt dårligere. Teknikken er mer utbredt blant kvinner enn blant menn.

Ved ribbepust har du senket energi- og pusteområdet i forhold til skulderpust. Du puster da ved å heve ribbeina og utvide brystkassa. Pusten vil fylle den midtre delen av lungene. Teknikken er mer utbredt blant menn enn blant kvinner.

Som du sikkert har gjettet, er magepust den anbefalte teknikken for en god formidler. For å flytte pusten ned til mage eller mellomgolv er det viktig å trekke pusten dypt inn. Dette gir mer oksygen i blodet, og du kan føle deg roligere og sterkere.

For å bli en god skytter, er det nødvendig å øve på riktig pusteteknikk.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skyttere er mer bevisste på pusteteknikken enn de fleste andre. Om du har mulighet for å prøve å skyte på blink med gevær eller pistol, vil du se hvor avgjørende det er å ta kontroll over sin egen pust. En god skytter trener puste- og avtrekksteknikk daglig og kan puste seg til en tilstand der han eller hun holder pusten i 10–20 sekunder for hvert avtrekk.

Kroppsspråk

En god formidler er bevisst hvilke signaler han eller hun sender ut. Både blikk, fakter, bevegelser, posisjonering og antrekk blir en del av din totale formidling.

For mange er blikket det viktigste verktøyet. Selv i en ganske stor forsamling er det mulig, og viktig, å fange blikket til den enkelte. Selv om dette bare skjer i noen få sekunder, betyr det ofte svært mye for å inkludere og engasjere tilhørerne.

Fakter med hender eller andre kroppsdeler kan både underbygge og forstyrre budskapet. Det viktigste er at du er bevisst de bevegelsene du gjør, og vurderer hvordan de bidrar til å forsterke budskapet. Generelt skal en ikke overdrive faktene uten at det er en bevisst del av en formidlingsstrategi.

Bevegelse og plassering er med på å sikre at du er i synsfeltet til alle – eller til så mange som mulig – en så stor del av tida som råd. Overdrevent mye bevegelse, for eksempel at du går fra den ene sida av gruppa til den andre, kan være forvirrende for enkelte.

Antrekk er omtalt under andre kompetansemål. Kort sagt bør du være bevisst både når det gjelder de signalene du selv ønsker å sende, og når det gjelder de målgruppene du skal møte.

CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 14.01.2019

Læringsressurser

Guiding og ledelse av ulike reiselivsaktiviteter