Hopp til innhold

Fagstoff

Slik kan dere jobbe med "Plasten – populær og problematisk"

Her er forslag til hvordan dere kan jobbe med dette temaet. Få oversikt over hva dere kan fra før, finn ut mer og undersøk løsninger på problemene med plasten.

Kom i gang med "Plasten – populær og problematisk"

Denne siden inneholder forslag til hvordan dere kan jobbe med dette temaet. Vi har bygget det opp med ulike deler som gjenspeiler ulike faser i arbeidet. Først finner dere ut hva dere kan fra før og hva dere vil jobbe videre med. Så får dere muligheten til å lære mer gjennom varierte ressurser. Til slutt undersøker dere ulike vinklinger på plast, og hvordan vi kan løse problemene som plasten forårsaker.

Til hver del har vi listet opp forslag til ressurser dere kan bruke. I lista nederst finner dere igjen alle disse, i tillegg til en god del flere ressurser.

Del 1: Få oversikt

I denne delen skal dere finne ut hva dere kan om plast fra før. Dere får også klargjort hva dere trenger å vite mer om for å kunne forstå hva som er problemet med plast, og for å kunne foreslå løsninger.

Forslag til ressurser

Del 2: Finn ut mer på ulike måter

I denne delen velger dere ressurser som hjelper dere å finne ut mer om plast. Dere kan lese tekster, se filmene, diskutere påstander og gjøre forsøk og undersøkelser. Under har vi satt opp noen ressurser. Det finnes flere i opplistinga nederst på denne sida.

Forslag til ressurser

Del 3: Gå i dybden

Etter å ha fått oversikt over hva plast er, og hvordan plast kan være et problem, er dere kanskje klare til å jobbe med løsninger?

Vi har laget forslag til hvordan dere kan angripe denne utfordringen med utgangspunkt i ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammer og ulike fag. I disse oppgavene må du bruke kunnskap fra flere fag for å komme i mål, selv om du tar utgangspunkt i et bestemt yrke eller fag. Bruk gjerne en av våre forslag eller formuler en problemstilling eller oppgave selv.

Forslag til ressurser (aktuelle fag i parentes)
 • Oppdrag: Finn erstatninger for oasis (blomsterdekoratør, naturfag). Oasis er mye brukt i blomsterdekorasjoner, men de fleste typene oasis er ikke nedbrytbare. Undersøk alternativer til oasis.
 • Finn mikroplast i kosmetikk (frisør, naturfag). Undersøk kosmetikk dere har hjemme, og se om dere finner mikroplast.
 • Plast i helse- og omsorgstjenestene (helsefagarbeider, naturfag, norsk). Oppgave der du skal utforske bruk av plast på praksisstedet ditt eller et annet tjenestested innen helse- og omsorgstjenestene.
 • Plast i barnehager, skoler og SFO (barne- og ungdomsarbeider, naturfag, norsk). Oppgave der du skal vurdere bruken av plast i for eksempel en barnehage og foreslå aktuelle tiltak for å redusere bruken.
 • Plast og emballasje i kokk- og servitørfag (kokk- og servitørfag, naturfag). Oppgave der du skal kartlegge bruk av plast i praksisverkstedet ditt og undersøke alternativer til plast.
 • Gummi fra løvetann – en bærekraftig vei til framtida? og Lag gummi fra løvetann (kjøretøy, naturfag). Slitasje av bildekk er en stor kilde til mikroplast. Kan dekk laget av gummi fra løvetann være løsningen?
 • Design nye produkter av plastavfall (håndverk, design og produktutvikling, naturfag). Kan plastavfall være en ressurs? Design et produkt som er laget av plastavfall.
 • Mikroplast i klær? (håndverk, design og produktutvikling, naturfag). I denne oppgaven skal du undersøke mikroplast i klær og designe en plastfri sko.
 • Forsøk: Kan alginat erstatte plastemballasje? (biologi). Utvinn stoffet alginat fra tang og tare og test ut hvordan alginat kan fungere som emballasje.
 • Plast i naturen – plogging (kroppsøving, naturfag). Plukk søppel og jogg – samtidig. Vurder hva slags plast du har funnet og reflekter rundt hvorfor plasten har havnet der.
 • Skriv en fagartikkel om plast (norsk, naturfag). Hvordan skrive en fagartikkel der du drøfter om plasten er vår venn eller fiende? Her finner du modelltekster og skrivetips om akademisk skriving.
 • Tasks: Marine plastics (engelsk, naturfag). Plan and carry out a panel discussion about plastics. Write an essay in which you discuss different measures that we should take to solve the problem of marine plastics.

Del 4: Del det dere har funnet ut

Det er gøy å dele det dere har funnet ut med andre. Lag rapporter, podkaster, filmer og plakater. Velg selv!

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 11.09.2020

Læringsressurser

Plasten – populær og problematisk