Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ytringsfrihet og sivil ulydighet

Hvor går grensen for hva som er greit når det kommer til ytringsfrihet og sivil ulydighet?
En aksjonist som har lenket seg fast, blir klippet løs med bitetang. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sivil ulydighet

Hvis du ønsker oppmerksomhet om en sak du brenner for, kan du bruke aksjonskanalen. Det fins mange forskjellige former for aksjoner som demonstrasjoner, underskriftsaksjoner eller boikott.

Hvis du demonstrerer på en måte som er i strid med eller på kant med loven, kalles det sivil ulydighet. Husokkupasjon, trafikkblokade og det å lenke seg fast ved et anlegg er eksempler på sivil ulydighet.

Sivil ulydighet er også en form for bruk av ytringsfriheten. Du gjør andre oppmerksomme på en sak du har sterke meninger om.

Oppgave 1

  1. Hvilke saker opptar deg slik at du vil bruke aksjonskanalen for å sette fokus på saken?
  2. Er det noen saker du er villig til å begå sivil ulydighet for? Argumenter for hvorfor og vurder risiko opp mot oppmerksomhet om saken.
  3. Hvor mener du grensen går for hva som er greit når det gjelder sivil ulydighet? Skriv noen stikkord for deg selv først og diskuter deretter med sidemannen.

Oppgave 2

Eksempelet i et av de tverrfaglige oppleggene "Kampen mot vindmøllene" handler om en planlagt vindkraftverk.

  1. Skriv først opp argumenter for og imot vindkraftverk.
  2. Drøft deretter hvordan noen som er imot vindkraftverket bør aksjonere for å hindre igangsetting eller stoppe arbeidet.
  3. Hva kunne vært gjort før arbeidet med vindkraftverket ble vedtatt?

Oppgave 3

Er det saker i din kommune eller region som handler om en arealkonflikt eller miljøkonflikt når det gjelder utbygging?

  1. Hva er holdningen til flertallet der du bor? Er det en vanskelig sak som kan dele befolkningen?
  2. Hva mener du? Husk å argumentere for dine egne meninger.

Relatert innhold

Ved å aksjonere kan man rette oppmerksomheten mot en sak for å prøve å påvirke politiske beslutninger.

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 13.02.2020

Læringsressurser

Kampen mot vindmøllene