Hopp til innhold

Mangfoldskompetanse

Alle er forskjellige. Mangfoldskompetanse handler om at vi er bevisste på dette og har kunnskap om hva denne ulikheten går ut på. Slik kan vi bli gode medborgere og bidra til et inkluderende samfunn.
Portretter av mange forskjellige mennesker med blant annet ulik hudfarge, hårfrisyre, klesdrakt og ansiktsuttrykk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I dette emnet finner du blant annet en læringssti som skal gi en innføring i mangfoldsbegrepet og øve opp mangfoldskompetansen din. Mangfoldskompetanse handler om å ha kunnskap om ulikheter og ha evne til å sette seg inn i hvordan andre har det, eller hvorfor de er som de er.

Det er mange fagbegreper som er beslektet med mangfoldskompetanse. Når vi snakker om mangfoldkompetanse på det kulturelle området, bruker vi gjerne begrepet interkulturell kompetanse. Andre relevante begreper er uenighetsfellesskap, interseksjonalitet, kulturrelativisme og kulturmøter. Her har vi samlet ressurser fra ulike fag som tar for seg disse begrepene.

Andre ressurser om mangfold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 10.08.2022

Læringsressurser

Mangfoldskompetanse