Hopp til innhold

Oppgave

Utforsk: Tysklandsproblemet

Tyskland har vært i sentrum av Europas historie de siste 200 åra. Landets beliggenhet og maktpotensial har skapt både muligheter og utfordringer. I denne oppgaven skal du utforske hvordan andre stormakter i Europa har forholdt seg til Tyskland etter ulike konflikter.

Soldater løper gjennom ei gate  mellom brennende hus. Foto.

Tyskland har vært i sentrum for to verdenskriger, og mye av stormaktspolitikken på 1900-tallet har handlet om hvordan en skal håndtere denne stormakten. På bildet ser du tyske soldater på østfronten i 1941.

Oppgave 1. Tysklandsproblemet

Les først artikkelen om tysklandsproblemet. Deretter løser du oppgavene nedenfor.

  1. Hva menes med det såkalte tysklandproblemet?

  2. Hvordan ble tysklandproblemet håndtert etter samlingen av Tyskland i 1871, etter første verdenskrig og etter andre verdenskrig?

  3. Hva kan vi lære av fredsoppgjørene etter første og andre verdenskrig? Hva har blitt gjort riktig, og hva burde blitt gjort annerledes?

  4. Hvordan er Tysklands rolle i Europa og verden i dag?

Oppgave 2. Fred og forsoning

  1. Undersøk en konflikt i verden etter 1945. Hvordan har de involverte partene forsøkt å skape fred og forsoning?

  2. Hvordan burde en tapende part etter en krig bli behandlet?

  3. Finnes det eksempler på vellykkede fredsoppgjør?

Sist faglig oppdatert 02.06.2022
Skrevet av Tor Ivar Utvik

Læringsressurser

Andre verdenskrig - Europa og verden

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter