Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk: Tysklandsproblemet

Tyskland har vært i sentrum av Europas historie de siste 200 åra. Landets beliggenhet og maktpotensial har skapt både muligheter og utfordringer. I denne oppgaven skal du utforske hvordan andre stormakter i Europa har forholdt seg til Tyskland etter ulike konflikter.
Soldater løper gjennom ei gate  mellom brennende hus. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Tysklandsproblemet

Les først artikkelen om tysklandsproblemet. Deretter løser du oppgavene nedenfor.

  1. Hva menes med det såkalte tysklandproblemet?

  2. Hvordan ble tysklandproblemet håndtert etter samlingen av Tyskland i 1871, etter første verdenskrig og etter andre verdenskrig?

  3. Hva kan vi lære av fredsoppgjørene etter første og andre verdenskrig? Hva har blitt gjort riktig, og hva burde blitt gjort annerledes?

  4. Hvordan er Tysklands rolle i Europa og verden i dag?

Oppgave 2. Fred og forsoning

  1. Undersøk en konflikt i verden etter 1945. Hvordan har de involverte partene forsøkt å skape fred og forsoning?

  2. Hvordan burde en tapende part etter en krig bli behandlet?

  3. Finnes det eksempler på vellykkede fredsoppgjør?

Relatert innhold

Hva menes med tysklandsproblemet, og hvordan har de andre europeiske stormaktene forsøkt å løse problemet?

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 02.06.2022

Læringsressurser

Andre verdenskrig - Europa og verden