Hopp til innhold

Fagstoff

Fagfornyelsen i norsk vg3 påbygg på NDLA

Vi reviderer norsk vg3 påbygg etter den nye læreplanen (LK20). Se fram til nytt og spennende innhold!

Ei jente og en gutt samarbeider på en datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fullverdig læremiddel

I faget norsk vg3 påbygg på NDLA vil du finne fagartikler, oppgaver, tidslinjer, læringsstier, filmer og interaktive oppgaver som dekker alle kompetansemåla i norskfaget i LK20.

Vi har lagt vekt på å følge intensjonene i overordna del, kjerneelementer og tekster som beskriver fagets relevans og sentrale verdier. Det vil si at du vil finne fagressurser som skal få elevene til å utforske, være kreative og skapende. Elevene blir utfordra til å reflektere, se etter sammenhenger, være kritiske og gå i dybden. Vi har også tatt på alvor at norsk er et sentralt fag for kulturforståelse og identitetsutvikling. Gjennom tekster og oppgaver skal elevene utfordres til å finne sin stemme og få et nytt blikk på seg selv og "de andre".

Hva er nytt?

Vi fortsetter å strukturere faget etter kjerneelementene, men det dukker opp mange nye undertemaer, og plasseringa kan skille seg noe fra dagens fag. Noen velbrukte fagressurser har fått ei lita ansiktsløftning, men vi har også funnet og laga mye nytt innhold, blant annet nye kildetekster (både skjønnlitteratur og sakprosa), nye undervisningsfilmer og veldig mange nye oppgaver. Under kan du lese om noen grep vi har tatt.

Skriveopplæring

Vi viderefører grepa fra vg1 med modelltekster og steg-for-steg-læringsressurser som styrker elevenes skriveferdigheter. Oppdraga blir litt mer krevende, og vi innfører noen flere begreper for å sikre progresjon i skriveopplæringa. Vi utvikler også skriveressurser der elevene trener helt spesifikt på skriftlig eksamen.

Tematisk tilnærming

Under kjerneelementet "Tekst i kontekst" fortsetter vi med tematisk inndeling av ressursene. I vg3 påbygg legger læreplanen vekt på at elevene skal sette tekster i kulturhistorisk kontekst og drøfte hvordan de er relevante i dag. Derfor vil det å trekke linjer mellom fortid og nåtid være viktig både i oppgavene og i fagstoffet under de ulike temaene.

Undertemaer i påbygg er:

 • Kulturmøter og identitet

 • Kjønnsroller i tekster

 • Memento mori

 • Skam og ære

 • Mennesket og maktene

 • Familien i litteraturen

 • Helter

 • Mennesket og naturen

 • Opprøret mot autoritetene

 • Utenfor eller innenfor?

 • Likestilling og seksualitet

Hvert tema har en fagartikkel som trekker linjene mellom eldre og nyere litteratur, og flere oppgaver som hjelper elevene til å utforske og gå i dybden.

Ikke bare tematisk

I tillegg til tematiske innganger til "Tekst i kontekst" vil du også finne ressurser ordna kronologisk under temaet "Litteraturhistorie" og i den nyoppussa språk- og litteraturhistoriske tidslinja.

Språk, kultur og identitet

Kompetansemåla som er knytta spesifikt til språk, sier at elevene skal bruke fagspråk til å beskrive særtrekk ved norsk sammenlikna med svensk, dansk og norrønt. Selv om kompetansemålet ikke tar for seg forståelse mellom språklige naboer, ønsker vi å bidra til nabospråkforståelsen ved å lage nye ressurser til dette temaet.

Kompetansemålet som omfatter hele språkhistorien, sier at elevene skal gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag. Vi har valgt å ta utgangspunkt i dagens språksituasjon når vi tar opp de sentrale hendelsene i norsk språkhistorie. Ei rekke ulike artikler, filmer og oppgaver skal hjelpe elevene å forstå hvorfor vi skriver og snakker slik vi gjør i Norge i dag.

I det siste målet blir elevene bedt om å gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet. I dette emnet tar vi for oss situasjonen i dag, men vi prøver også å se fram i tid. Samtidig ser vi på hvordan talespråket, og spesifikt dialektene, har endra seg over tid. For dem som vil fordype seg i dialekttrekk, har vi oppdatert dialektlæra.

Sammensatte tekster

I dette emnet vil dere finne alt dere trenger for å jobbe med læreplanmålet som krever at elevene skal analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem. I vg3 har vi også valgt å utfordre noen etablerte praksiser i klasserommet, slik at elevene ikke bare ender opp med å analysere reklametekster. De kan dykke i dypet på blant annet mem, geriljabroderier og gatekunst.

Støtte til læringsarbeid og planlegging

Metodene og tilnærmingene som ligger i overordna del, gjelder alle fag, og det har vi i NDLA tatt på alvor. Vi har derfor laga et eget "fag" som vi kaller Verktøykassa – med ei verktøykasse for elever og ei verktøykasse for lærere. Der ligger det ressurser som både lærere og elever vil ha nytte av i planlegging av undervisning og i læringsarbeidet.

Jobb tverrfaglig

Du kan jobbe med tverrfaglige temaer kun i norskfaget, og da finner du ressursene ved å søke på temaet når du er i faget. Du kan også la elevene jobbe med problemstillinger de kan finne svar på ved å bruke ressurser fra flere fag. Vi har samla flere slike problemstillinger og caser i et eget fag: Tverrfaglige temaer.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 09.02.2022

Læringsressurser

Om faget

Fagstoff