Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan skrive gode kortsvar på eksamen?

Kortsvarsoppgava utgjør en viktig del av eksamen i skriftlig norsk på SF. Hvordan skal du gå fram for å skrive gode kortsvar på eksamensdagen?
Kvinne skriver intenst på PC. Det stiger bokstaver og andre tegn opp av PC-en. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 1: Bli kjent med oppgavene som kommer

Det aller første du bør gjøre, er å sette deg inn i hvilke ulike typer oppgaver som kommer til eksamen. For hvis oppgava spør deg om noe du ikke forstår, kan du bli veldig stressa! Å vite hva som venter deg, er rett og slett en vaksine mot eksamensnerver.

Ei kortsvarsoppgave og ei langsvarsoppgave

Til eksamen vil du få to oppgaver. Disse er delt inn på denne måten:

 1. Du får ei kortsvarsoppgave der du skal skrive 200–300 ord.

 2. Du får ei langsvarsoppgave der du skal skrive 800–1200 ord.

I denne ressursen skal vi konsentrere oss om kortsvarsoppgavene.

Dette kan kortsvarsoppgava inneholde

I kortsvarsoppgava kan du for eksempel bli bedt om å

 • sammenlikne form og/eller innhold i to korte tekster

 • karakterisere språket i en eller to tekster

 • tolke den retoriske situasjonen til en saktekst

 • beskrive de retoriske appellformene i en saktekst

 • gjøre greie for samspillet mellom elementene i en sammensatt tekst

 • analysere hvordan en litterær person er framstilt

 • gjøre greie for den kulturhistoriske konteksten til en tekst

 • vise hvordan menneske, natur og/eller samfunn er framstilt i en eller to tekster

To eksempler

Eksempeloppgave 1

Vedlegget er et reisebrev av Camilla Collett fra Paris 20. juni 1878.

Gjør greie for hva Camilla Collett forteller om det å reise. Bruk eksempler fra vedlegget i svaret ditt.

Anbefalt lengde på svaret er 200–300 ord.

Eksempeloppgave 2

Vedlegget er ordtak på norrønt, med direkte oversettelse til moderne norsk i parentes.

Eigi er alt gull sem glóar 

(ikke er alt gull som glimrer)

Det er ikke gull alt som glitrer glimrer 

Af litlum gneista verðr mikill eldr

(Av liten gnist blir mye ild)

Liten gnist gir stor ild

Over er de samme ordtakene skrevet på norrønt og moderne norsk.

Gjør greie for særtrekk ved norsk sammenlikna med norrønt. Kommenter både på ord- og setningsnivå og vis med eksempler fra ordtakene. Bruk relevant fagspråk.

Skriv omtrent 200–300 ord.

Hvilke kompetanser skal du vise i kortsvarsoppgavene?

 1. lesekompetanse

 2. skrivekompetanse

 3. norskfaglig kompetanse

En fuglefigur med briller leser i ei ordbok. Foto.

Hva betyr "lesekompetanse"?

Elever som går opp til eksamen i norsk i vg3, kan naturligvis lese. Men hva betyr det egentlig å "vise lesekompetanse"? Det handler ikke bare om kunne sluke bøker, men om å

 • reflektere over innholdet i en tekst

 • tolke tekster

 • vurdere tekster kritisk

 • vise kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster, og om hvilken funksjon de har

En viktig del av lesekompetansen er også å

 • vise at du kan avkode oppgaveteksten ved at du svarer på det oppgava ber deg om

 • vise at du har forstått hva vedleggene handler om, hvilken sjanger teksten er skrevet i, hva som er tema/formålet i teksten, og hva som er hensikten med den.

Hva betyr "skrivekompetanse"?

Gutt med ryggsekk og hodetelefoner skriver på bærbar PC. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

God skrivekompetanse handler først og fremst om å uttrykke tankene sine på en presis måte som kommuniserer godt med mottakeren. Vi kan oppsummere det på denne måten:

 • Du skal vise at du mestrer sjangerkrava oppgava oppgir.

 • Du skal vise at du mestrer rettskriving og setningsoppbygging.

 • Du skal vise at du kan lage flyt i språket ved å bruke setningskoplere.

 • Du skal vise at du kan bygge teksten din opp i en hensiktsmessig struktur.

Hva betyr "norskfaglig kompetanse"?

Å vise norskfaglig kompetanse handler rett og slett om å vise den kunnskapen du har tilegna deg i faget gjennom 13 års skolegang. Får du ei oppgave om et modernistisk dikt, er det for eksempel hensiktsmessig å vise kunnskap om både tekst i kontekst og diktets tema, form og virkemidler.

Du bør derfor bruke relevant fagspråk når du svarer på eksamen.

Norskfaglige ord strømmer inn i et hode. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan svare godt på kortsvarsoppgava?

Hva er det egentlig som forventes av deg når du skal svare på kortsvarsoppgava? Finn ut av dette ved å

 • lese og diskutere oppgava med andre i klassen

 • lese og diskutere vurderingskriterier

 • lese og diskutere gode modelltekster

 • øve deg på å skrive et godt svar på ei eksempeloppgave

 • få tilbakemelding av medelever og lærere

Her er ei liste over modelltekster og oppgaver som skal hjelpe deg til å stille forberedt til oppgava:

Steg 2: Oppsummer styrkene og svakhetene dine

Hånd med penn som skriver på et ark. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skriv en eksamenslogg der du noterer deg

 1. hva du får til og bør fortsette med når du skal skrive kortsvar til eksamen

 2. hva du bør øve mer på til eksamen

Kilder

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i norsk. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/grunnleggende-ferdigheter?lang=nob

Utdanningsdirektoratet. (2022). NOR1267 norsk hovedmål vg3 studieforberedende – Eksamensveiledning for sentralt gitt skriftlig eksamen – 2023. https://deltager.eps.udir.no/?deliveryExecutionId=257588cf758b-suomynona%252303f49e741710%2523504a3bd1d38b79d8e78a027b1848cd7a58c04481%25232

CC BY-NC-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 02.01.2023

Læringsressurser

Øv deg til skriftlig eksamen