Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ingvild Lothe og Atle Håland om søken og seksualitet

Både Ingvild Lothe og Atle Håland skriver tekster om rastløshet, sex og søken etter noe udefinert. Noen ganger gir karakterene deres bort litt mer enn de hadde tenkt i jakta på å fylle tomrommet de har i seg. Her skal du sammenlikne et dikt av Håland og første del av en roman av Lothe.

Del 1. Bli kjent med Ingvild Lothe

Se Ingvild Lothe lese et dikt i videoen over. Diskuter deretter i klassen:

 1. Hvilket inntrykk får dere av det lyriske jeg-et i Lothes dikt?

 2. Hvorfor tror dere jeg-et oppfører seg som hen gjør?

 3. Ingvild Lothes dikt kan karakteriseres som tragi-komisk. Hvorfor det?

Del 2. "jeg vet ikke hva jeg søker"

Relatert innhold

Dikt skrevet av Atle Håland, henta fra antologien "Skråtekst. Skeiv litteratur fra seksten unge forfattere".

Jobb aleine

 1. Les avsnitt for avsnitt i diktet. Prøv å oppsummere tankene til det lyriske jeg-et i hvert avsnitt.

 2. Oppsummer refleksjonene til det lyriske jeg-et:

  • Hvilket "problem" har hen?

  • Hvordan "bruker" hen andre mennesker for å løse problemet?

  • Prøv å tegne diktet: Hvor befinner det lyriske jeg-et seg når hen reflekterer? Hva betrakter hen? Og hva tenker hen på?

Jobb i grupper

 1. Diskuter det dere har svart på spørsmålene over.

 2. Vis hverandre tegningene deres, og kommenter hvorfor dere tegna diktet slik dere gjorde.

Del 3. Havfruehjerte

Du finner første del av romanen Havfruehjerte av Ingvild Lothe på issuu.no.

Jobb aleine

 1. Les utdraget fra romanen.

 2. Karakteriser jeg-personen: Hvordan er hun, hvilket problem har hun og hvordan oppfører hun seg?

 3. Hva er det jeg-personen søker etter? Og hvordan går hun fram for å finne dette?

 4. Det er likheter i tematikken mellom Håland og Lothes tekster. Finn to–tre sitater fra hver tekst som viser dette.

Jobb i grupper

Sammenlikn svara dere ga på spørsmålene ovenfor.

I plenum

Ha ei oppsummering i klassen. Skriv ned alle likheter og forskjeller dere finner mellom de to tekstene.

Del 4. Sammenlikn eller reflekter

Velg ei av oppgavene under. Den første oppgava er ei sammenlikningsoppgave der du skal skrive akademisk. Den andre oppgava er ei friere oppgave der du skal reflektere og kan skrive mer kreativt.

Oppgave 1: Sammenlikn tekstene

Skriv en tekst på ca. 300 ord der du sammenlikner temaet og jeg-personene i "jeg vet ikke hva jeg søker" av Atle Håland og Havfruehjerte av Ingvild Lothe. I teksten din skal du bruke sitatene du fant i oppgave 3c.

Teksten din skal ha

 • ei innledning

 • en hoveddel

 • ei avslutning

Se gjerne gjennom ressursen "Hvordan sammenlikne tekster i kortsvar" for å få tips til oppsett av teksten din.

Relatert innhold

Oppgave 2: Skriv et miniessay

Skriv et miniessay på 300–500 ord der du reflekterer over hvordan "jeg vet ikke hva jeg søker" av Atle Håland og Havfruehjerte av Ingvild Lothe framstiller ungdommelig søken. Det skal komme tydelig fram at du tar utgangspunkt i disse tekstene. Bruk gjerne sitatene du fant i oppgave 3c.

Se gjerne gjennom ressursen "Å skrive essay" for å få hjelp og tips til arbeidet.

Relatert innhold

Relatert innhold

Født sånn eller blitt sånn? Det er mange måter å bygge identiteten sin på.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 28.03.2022

Læringsressurser

Likestilling, kropp og seksualitet