Hopp til innhold

Oppgave

Alexander Kielland – en miljøverner?

Novella "Torvmyr" av Alexander Kielland handler om hvordan menneskene ødelegger naturen, og den virker sørgelig aktuell.

Ei myr i brun- og grønnfarger. Maleri.

Maleriet Torvmyr (1901) av Kitty Kielland, Alexander Kiellands søster. Han skrev novella "Torvmyr" etter ei tidlig skisse av dette maleriet.

Del 1: Hva er torvmyr?

Diskuter i klassen:

 1. Hva er egentlig torvmyr?

 2. Studer maleriet Torvmyr av Kitty Kielland over. Kan dere se spor av menneskelig aktivitet i dette bildet?

 3. Vet noen hva mennesker på 1800-tallet brukte torvmyr til?

 4. Bruker vi torvmyr i dag?

Del 2: Torvmyr før og nå

 1. Var dere usikre på hvordan vi brukte, og bruker, torvmyr? Se videoen under om hvordan mennesker brukte torvmyr i gamle dager.

 2. Les deretter om moderne bruk av myr og torv på Sabima.no

Del 3: Les novella "Torvmyr" av Alexander Kielland

Les novella Torvmyr av Alexander Kielland

Etter at dere har lest:

 1. Hver og en av dere skriver med egne ord hva dere mener er temaet i novella. Skriv ei setning.

 2. Skriv ned et sitat fra novella som du mener er en god begrunnelse for det du mener er temaet.

 3. Sitt i grupper. Les opp setningene og sitatene dere har valgt for hverandre.

 4. Diskuter: Hva er det Alexander Kielland ønsker å fortelle oss med denne novella?

Del 4: Tolk teksten i mindre grupper

Sitt i fem grupper. Hver gruppe får et utdrag fra teksten som de skal presentere for klassen. Med hvert utdrag følger det et oppdrag.

Filer

Del 5: Er novella aktuell i dag?

 1. Skriv fritt i ti minutter en og en. Reflekter over om novella er aktuell i dag.

 2. Diskuter i plenum: Er novella aktuell i dag? Begrunn svara deres.

 3. Diskuter: Vil dere kalle Alexander Kielland for en miljøverner etter å ha lest denne novella? Begrunn svara deres.

Sist faglig oppdatert 22.02.2022
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Naturen og mennesket

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell