Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nordmannen – den edle villmann?

Eventyrere og "edle villmenn" som Leiv Eriksson, Roald Amundsen og Lars Monsen er viktige ikoner for det vi gjerne liker å tenke på som typisk norsk.
Leiv Eriksson oppdager Nord Amerika. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Europeisk klimateori

Et perspektiv på naturens betydning for et folkeslag er den såkalte "klimateorien". Helt siden antikken har ulike tenkere hevdet at et folks karakter og væremåte i stor grad preges av naturen og klimaet de lever i. Naturen virker inn både på fysikk og psyke – den er med på å forme folkets karakteregenskaper. Dette var tanker som inspirerte nasjonsbyggerne på 1800-tallet.

Lars Monsen med anorakk og hodelykt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den edle villmannen

Vi her langt oppe i nord blir sett på som noen hardhauser. På grunn av barsk natur og mye kulde lever vi lenger og er fysisk sterkere enn folk i mer sydlige kulturer. Derfor har vi også mer selvtillit, hevdet klimateoretikere.

Slik kunne nordmenn framstå som idealet for det Rousseau kalte "den edle villmann" – det barske og uberørte naturmennesket. Naturen ble derfor sentral i tenkninga om hva som er typisk norsk.

Oppgave 1

Les ett eller flere av disse dikta:

Ved Rondane

Blant alle lande

Nordmannen

Jobb med følgende spørsmål:

  1. Hva slags landskap framstilles?
  2. Hvordan framstilles naturen i dikta?
  3. Hvilke plussord, eller positivt ladde ord, finner du om naturen her? Fungerer dette nasjonsbyggende?
  4. Hvis det er mennesker med i dikta, hvordan er samspillet mellom menneskene og naturen? Fungerer beskrivelsene av samspillet mellom mennesker og natur nasjonsbyggende?

Denne oppgava kan du jobbe med individuelt og skriftlig, du kan lage et foredrag om ett eller flere dikt, eller du kan jobbe med spørsmåla i gruppe.

Oppgave 2

Se reklamefilmen fra Aker Solution: Made by Norway

  1. Hva vil du si presenteres som typisk norsk i “Made by Norway”-reklamen?
  2. Hvordan beskrives naturen?
  3. Og hvordan beskrives den typiske nordmann, og hans forhold til naturen?

Relatert innhold

Ivar Aasens dikt Nordmannen har mange nasjonalpatriotiske trekk. Men nordmannens arbeid og slit står i sentrum.

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 25.05.2021

Læringsressurser

Naturen og mennesket