Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Alexander Kielland – en miljøverner?

Novella "Torvmyr" av Alexander Kielland handler om hvordan menneskene ødelegger naturen, og den virker sørgelig aktuell.
Ei myr i brun- og grønnfarger. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Hva er torvmyr?

Diskuter i klassen:

 1. Hva er egentlig torvmyr?

 2. Studer maleriet Torvmyr av Kitty Kielland over. Kan dere se spor av menneskelig aktivitet i dette bildet?

 3. Vet noen hva mennesker på 1800-tallet brukte torvmyr til?

 4. Bruker vi torvmyr i dag?

Del 2: Torvmyr før og nå

 1. Var dere usikre på hvordan vi brukte, og bruker, torvmyr? Se videoen under om hvordan mennesker brukte torvmyr i gamle dager.

 2. Les deretter om moderne bruk av myr og torv på Sabima.no

Del 3: Les novella "Torvmyr" av Alexander Kielland

Les novella Torvmyr av Alexander Kielland

Relatert innhold

Novella "Torvmyr" av Alexander Kielland handler om en ravn som reagerer på hvordan menneskene behandler naturen.

Etter at dere har lest:

 1. Hver og en av dere skriver med egne ord hva dere mener er temaet i novella. Skriv ei setning.

 2. Skriv ned et sitat fra novella som du mener er en god begrunnelse for det du mener er temaet.

 3. Sitt i grupper. Les opp setningene og sitatene dere har valgt for hverandre.

 4. Diskuter: Hva er det Alexander Kielland ønsker å fortelle oss med denne novella?

Del 4: Tolk teksten i mindre grupper

Sitt i fem grupper. Hver gruppe får et utdrag fra teksten som de skal presentere for klassen. Med hvert utdrag følger det et oppdrag.

Filer

Del 5: Er novella aktuell i dag?

 1. Skriv fritt i ti minutter en og en. Reflekter over om novella er aktuell i dag.

 2. Diskuter i plenum: Er novella aktuell i dag? Begrunn svara deres.

 3. Diskuter: Vil dere kalle Alexander Kielland for en miljøverner etter å ha lest denne novella? Begrunn svara deres.

Relatert innhold

Som forfatter var Alexander Kielland opptatt av å sette samfunnsproblemer under debatt.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Kritisk realisme og naturalisme