Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter å ha jobbet deg gjennom denne læringsstien skal du

  • vite hva ulike former symboliserer

  • kunne stilisere og abstrahere

  • kunne designe og vurdere kvaliteten på en logo