Hopp til innhold
AssessmentResourceVurderingsressurs

Egenvurdering

Dokumentasjon av medieproduksjon

Dokumenter arbeidet ditt med medieproduksjonene. Reflekter over hvordan du har løst oppdraget, hvordan du har utviklet idéen og planlagt produksjonen og hvilke valg du har tatt underveis.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Sist oppdatert 23.11.2018
Tekst: Albertine Aaberge og Johannes Leiknes Nag (CC BY-SA)

Læringsressurser

Filmproduksjon