Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (TP)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Utforskende oppgaver knyttet til samfunnsliv

Vi kan finne ut mye om verden omkring oss med matematikk.

Læringsressurser

Utforskende oppgaver knyttet til samfunnsliv