Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Den kalde krigen

Den kalde krigen ble kalt nettopp det fordi temperaturen i forholdet mellom Sovjetunionen og USA i tiårene etter andre verdenskrig var iskald. Men hvorfor ble det sånn, og hvordan utviklet det seg? Det skal du jobbe med her.
Ei jente bærer broren sin på ryggen, de står foran en tank. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Analyse

Dere skal arbeide i grupper og bruke SPØKT-modellen for å analysere motsetningene mellom Sovjetunionen og USA under den kalde krigen. Les mer om modellen på sida vår om analyse i historiefaget.

Du må altså utforske sosiale, politiske, økonomiske, kulturelle og teknologiske forhold ved begge stormaktene.

Gruppene får tildelt ett av disse forholdene og skal sammenlikne hvordan dette var i USA og i Sovjetunionen. Etterpå skal dere presenter funnene for hverandre.

Noen spørsmål dere kan jobbe med:

Sosiale forhold

 • Var samfunnet delt i ulike grupper?

 • Hadde gruppene ulike rettigheter og plikter?

 • Hvordan var levekårene i de ulike landene og for de ulike gruppene i landene?

 • Hvilke kjønnsroller fantes?

 • Hvordan var befolkningsutviklingen?

Politiske forhold

 • Hvordan ble samfunnet styrt i de to statene under den kalde krigen?

 • Hvor mye frihet hadde ulike samfunnsgrupper?

 • Hvor mye politisk innflytelse hadde ulike samfunnsgrupper?

 • Var det konflikter internt eller med andre?

Økonomiske forhold

 • Hvordan var de økonomiske ressursene fordelt?

 • Hvilke naturressurser finnes/fantes?

 • Hvordan utnyttet de naturressursene?

Kulturelle forhold

 • Hvilken religion eller livssyn dominerte i de to statene?

 • Hvordan var synet på hva som var rett og galt?

 • Hadde samfunnene kulturelt mangfold eller var det én kultur som dominerte?

Teknologiske forhold

 • Hvilke redskaper og metoder var viktigst i produksjon av energi, mat og andre varer?

 • Hva slags våpenteknologi fantes?

 • Hva slags teknologi ble brukt til transport og kommunikasjon?

Plenumsdiskusjon

Når dere har presentert funnene for hverandre, skal dere diskutere i plenum hvilke faktorer som var de viktigste drivkreftene i den kalde krigen.

Oppgave 2. Slutten på den kalde krigen

Tett i tett med folk sitter og står på Berlinmuren. De har stjerneskudd og et stort, vaiende tysk flagg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det var flere hendelser som ledet opp til det vi anser som slutten på den kalde krigen. Rivingen av Berlinmuren var en av dem.

Lag ei tidslinje over hendelser som var viktige mot slutten av den kalde krigen, fra 1985 til 1991.

Drøft deretter hvilke hendelser som var de viktigste bakgrunnsfaktorene og de viktigste utløsende faktorene da den kalde krigen sluttet.

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 20.12.2023

Læringsressurser

Kriger og konflikter etter 1945