Hopp til innhold

Fagartikkel

Å bruke folketellingene

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene i Norge etter 1800 finner vi på nett på Digitalarkivet sine hjemmesider.

LK20LK06
folketellingen 1769. Foto av kilde.

Utdrag fra folketellingen i 1769

Hvordan bruke folketellingene

Folketellingene inneholder mange opplysninger, blant annet om familieforhold og boforhold. Bodde man i by, kan man finne informasjon om hvor mange andre som bodde i bygningen. Bygningen har gjerne et nummer som du kan klikke deg videre på. For de som bodde på gårder, noe et klart flertall gjorde på 1800-tallet, kan man finne informasjon om antall dyr, dyreslag og hva man dyrket. Av personopplysninger kan man finne yrke og fødselsår.

Når du skal søke, bør du vite navn på personen og hvor hun eller han kom fra. Hvis du i tillegg vet fødselsår og kanskje fars navn, kommer du langt.

Gå inn på Digitalarkivet sine hjemmesider. Velg deg en av folketellingene. I dette eksempelet bruker vi 1865. Deretter kan du velge fylke og kommune. Vel inne i kommunens folketelling, kan du søke på navn, sivilstand, alder, kjønn, fødested m.m.

Eksempel

Her har vi laget et eksempel som det går an å prøve seg på for å bli kjent med folketellingene.

Velg 1865 via Folketellinger og manntall. Velg så Nord-Trøndelag og Mære Sokn. Deretter bruker vi et fornavn som mange har. Fyll ut personinfomasjon ved å skrive "Johan" som fornavn. Søket viser 128 treff.

For å gjøre det enkelt, gå inn på det første treffet som er Johan Peter Olsen. Da får vi opp informasjon om Johan og alle som bor i samme husstand. Den informasjonen vi kan finne om Johan Peter Olsen er følgende:

  • Bosted/Gårdsnavn: Søndre Tønne
  • Familiestilling: Hans sønn – vi må gå lenger ned på listen for å se hvem han er sønnen til
  • Sivilstand: ugift
  • Alder: 2 år
  • Fødested: Sparboen

Ved å gå lenger ned listen ser vi at gårdbrukeren på Søndre Tønne er Peter Johnsen. Han er 58 år og gift med Hanna Hansdatter som er 61 år. At de er foreldre til en gutt på 2 år, er lite sannsynlig. Lenger ned på listen finner vi Ole Andersen, 30 år. Han er innerst og svigersønn til gårdbrukeren. Han er gift med Hanna Marie Petersdatter og driver jordbruk sammen med svigerfaren. Disse to har 3 barn, på 7, 5 og 2 år (Johan Peter Olsen.) Det fins også en tjenestedreng på gården.

Vi kan også klikke på selve gårdsnavnet Søndre Tønne. Da får vi opp følgende informasjon:

  • Hjemmehørende personer: 12
  • Antall husholdninger: 2
  • Utsæd (altså sådd): Hvete, rug, bygg, havre og poteter
  • Husdyr: blant annet 2 hester, 8 kuer og 14 sauer (får).

Vi kan altså si ganske mye ut fra funn i folketellingene. Hvis du vet hvor en person har flyttet etter for eksempel å ha giftet seg, eller for å studere, kan du finne personen i flere folketellinger. Da kan du finne ut mye om den personens liv bare ut i fra folketellingene.

Sist oppdatert 26.03.2018
Skrevet av Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Å utforske fortiden