Hopp til innhold

Fagstoff

Om bruken av kvantitativ metode i historie

Bruken av kvantitative metoder i historie bredte om seg særlig fra 1960- og -70-tallet. For mange historikere var det en reaksjon på den tradisjonelle historieskrivingen som først og fremst handlet om eliter, «store menn», diplomati og politikk.
Forsidebilde Historiske toll- og skipsanløpslister. Foto av kilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mindre oppmerksomhet om «vanlige folk»

Det var disse gruppene og temaene som stort sett hadde etterlatt seg skriftlig materiale. De var ofte også blitt sentrale i et lands eller en gruppes fortellinger om seg selv. Slik hadde de blitt førstevalget for mange historikere å skrive om.

En gruppe kongelige ved Bernstoff slott i Danmark. Inkludert kongen og dronningen av Danmark og prinsessen av Wales. Foto fra 1866.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mer «vanlige folk», samt andre sider av samfunnet enn de politiske, hadde fått langt mindre oppmerksomhet. Dels fordi de hadde etterlatt seg færre kvalitative spor, og slik vært vanskeligere å skrive historien til. Dels var det også politiske strømninger i Vest-Europa som inspirerte en ny forskningsagenda. Denne ønsket å vite mer om historien til flere grupper i, og sider av, ulike samfunn. Slik vokste det fram historie om for eksempel arbeidere, kvinner, barn eller innvandrere, og tema som økonomisk og sosial utvikling.

Kvantitative metoder viktige

For å få innsikt i de nye gruppene og temaene måtte historikere vende seg til nye kilder, og for mange ble også kvantitative metoder viktige. Disse gruppene og temaene hadde ofte ikke etterlatt seg særlig med direkte spor i form av for eksempel brev eller dagbøker. Løsningen ble derfor å bruke kilder som kirkebøker, folketellinger eller skattelister som bare indirekte forteller om de nye gruppene eller temaene. Ved å bearbeide disse med ulike verktøy ble det mulig for historikerne å hente ut ny informasjon om de nye forskningsområdene.

Arbeidslag skinnelegging på jernbane, ca 1900. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Statistikk var, og er, et nyttig verktøy i bearbeiding av mange av disse kildene. Kirkebøker som lister opp når folk ble døpt, gift og begravd, gav, med bruk av gjennomsnitt, innsikt i levealder og familiestørrelse. Fra folketellinger ble det mulig å finne frekvensen av ulike yrker både nasjonalt og i lokalsamfunn. Regnskapsprotokoller for institusjoner som fattighus eller fengsel avslørte hva slags, og hvor mye, mat innsatte fikk. Tollprotokoller kunne vise om og hvordan lokalsamfunn deltok i varehandel ved at man regnet ut varemengder og skipstrafikk, og holdt dette opp mot nasjonale tall.

Relatert innhold

Det er ikke problemfritt å bruke kvantitative metoder. Vi må vurdere om vi kan stole på materialet og om det er representativt.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Hutchison. Rettighetshaver: Norsk lokalhistorisk institutt
Sist faglig oppdatert 13.09.2017

Læringsressurser

Tall og statistikk i historiefaget