Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Berlinkonferansen: årsaker og konsekvenser

Berlinkonferansen 1884–1885 var en sentral del av kappløpet om Afrika. Her ble kontinentet delt opp mellom de europeiske kolonimaktene. Utforsk bakgrunnen for og konsekvensene av konferansen ved bruk av puslespillmetoden.
Flere representanter sitter ved et stort bord, andre står og peker på et kart over Afrika. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne oppgaven skal dere bruke puslespillmetoden, eller jigsaw-metoden. Du kan lese om den på The Jigsaw Classroom. Hele opplegget tar cirka 90 minutter. Les artikkelen artikkelen Den europeiske dominansen tar form: Berlinkonferansen før dere begynner.

Forberedelser

 • Del dere inn i basisgrupper på fem elever. Hvis det ikke går opp, kan dere ha seks elever på noen av gruppene. Da må to elever på disse gruppene jobbe med samme tema.

 • Fordel temaene nedenfor på medlemmene i gruppa. Gruppemedlemmene skal nå bli eksperter på hvert sitt tema.

Ekspert 1: Bakgrunn

Finn ut:

 • Hva visste europeerne om Afrika før 1870?

 • Hvordan var forholdet mellom de europeiske stormaktene før Berlinkonferansen?

 • Otto von Bismarck og samlingen av Tyskland har en sentral rolle før konferansen. På hvilken måte?

 • Hvorfor var stormaktene i Europa bekymret for kong Leopold av Belgias aktiviteter rundt Kongovassdraget?

Tips:

I tillegg til læreboka kan du bruke følgende kilder for å finne ut mer om bakgrunnen for Berlinkonferansen:

Ekspert 2: Konferansen

Finn ut:

 • Hvilke stater var deltakere på konferansen?

 • Hvilke motiver og mål hadde disse statene? Hva ønsket disse statene å få ut av møtet?

 • Var det noen andre interesser eller folkegrupper som burde vært med på konferansen? Hvorfor var ikke disse med?

Tips:

I tillegg til læreboka kan du bruke følgende kilder for å finne ut mer om Berlinkonferansen:

Ekspert 3: Resultat

Finn ut:

 • Hva ble bestemt på konferansen? Utdyp om dette var positivt eller negativt.

 • Hvem var vinnerne og hvem var taperne etter konferansen? Hvorfor?

Tips:

I tillegg til læreboka kan du bruke følgende kilder for å finne ut mer om Berlinkonferansen:

Ekspert 4: Konsekvenser

Finn ut:

 • Hva skjedde i Afrika i årene etter Berlinkonferansen?

 • Fikk Berlinkonferansen langsiktige konsekvenser for Europa og Afrika?

Tips:

I tillegg til læreboka kan du bruke følgende kilder for å finne ut mer om Berlinkonferansen:

Ekspert 5: Kontrafaktisk historie

Kontrafaktisk historie er fortellingen om det som ikke skjedde.

Finn ut:

 • Kunne historien til Afrika og Europa vært annerledes om det hadde vært afrikanske deltakere på Berlinkonferansen?

 • Hva tror du ville skjedd i Afrika om Berlinkonferansen ikke hadde funnet sted?

Tips:

I tillegg til læreboka kan du bruke følgende kilder for å finne ut mer om Berlinkonferansen:

Individuelt arbeid

Jobb individuelt i 15–20 minutter. Fordyp deg i temaet ditt og svar på spørsmålene.

Ekspertgrupper

Sett dere sammen i ekspertgrupper og jobb sammen i 10 minutter. De som har fordypet seg i samme tema, skal nå sitte sammen. Del det dere har funnet ut. Hjelp hverandre til å forstå, og bli enige om hva som er viktigst. Forbered dere på hvordan deres tema skal presenteres for basisgruppa.

Deling og diskusjon

Sett dere tilbake i basisgruppene, og presenter det dere har funnet ut for hverandre. Presenter i riktig rekkefølge. Hver ekspert får 3–4 minutter til å presentere svar på sine spørsmål.

Deretter skal dere diskutere følgende spørsmål i basisgruppa:

 1. Hva kan Berlinkonferansen fortelle oss om europeernes menneskesyn, synet på afrikanere og på seg selv?

 2. Er det mulig å forstå europeernes handlinger på Berlinkonferansen ut fra tiden de levde i?

 3. Hadde deltakerne på konferansen mulighet til å gjøre andre valg?

 4. Hvilken avgjørelse på Berlinkonferansen tenker dere fikk størst konsekvenser for Europa og Afrika?

Oppsummer i klassen hvis dere får tid.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 03.12.2021

Læringsressurser

Kolonialisme og imperialisme