Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Materiallære

Materialer påvirker stil og uttrykk. Hva du skal lage, og hvordan gjenstandene skal brukes, bør styre hvilke materialer du velger. Vi deler materialer inn i harde, myke og plastiske materialer, alt etter hvilke egenskaper de har.

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Materialer kategorisert ut fra egenskaper

Materialvalg er en viktig del av produktutvikling. Du må vurdere egenskapene til materialene i forhold til bruksområdet. Materialer kan ha ulik holdbarhet, og dette påvirker kvaliteten til et produkt. Valg av kortreiste og bærekraftige materialer påvirker samfunnet og naturen positivt.

Vi deler materialer inn i harde, myke og plastiske materialer, alt etter hvilke egenskaper de har.

Modell som viser inndeling i plastiske, harde og myke materialer. Illustrasjon.

Harde materialer

Tre og metall har evne til å bære en konstruksjon og må formes ved hjelp av redskaper. Ulike treslag har ulik hardhetsgrad, og vi kan dele dem inn i myke, mellomharde og harde tresorter.

Seks ulike treslag, der deler av materialprøven er behandlet med olje. Foto.

Ulike treslag der delen til høyre er behandlet med olje

Myke materialer

Myke materialer er fleksible. Tekstil er tøy og produkter som lages av fibre. Fibrene kan komme fra naturen eller fremstilles kunstig. De kan tvinnes sammen til tråd eller garn. Ulike teknikker, for eksempel veving, strikking og hekling, danner myke materialer som vi bruker til klær og utstyr.

Ruller med tekstiler. Foto.

Plastiske materialer

Plastiske materialer kan du forme med hendene. Leire, pappmasjé og plastilina er plastiske materialer. De har ikke noen bestemt form, men vi kan forme dem nesten som vi vil.

Keramikk. Hender lager en krukke av leire. Foto.
Sist oppdatert 28.02.2020
Tekst: Inger Gilje Sporaland (CC BY-SA)

Læringsressurser

Trearbeid