Hopp til innhold

Håndverk, design og produktutvikling vg1

Kommunikasjon

Alle mennesker har behov for kontakt med andre og for å dele tanker, erfaringer, følelser og ønsker. Denne kontakten og utveksling av informasjon kaller vi kommunikasjon. De som deltar i en diskusjon, må samarbeide. De må være ærlige overfor hverandre og gjøre sitt beste for å forstå hverandre rett.

Læringsressurser

Kommunikasjon

Ekstern kommunikasjon

Med ekstern kommunikasjon mener vi kommunikasjon med andre utenfor bedriften du jobber i. Det kan være kunder, leverandører, brukere eller pårørende. Da er det viktig å representere arbeidsplassen din på en god måte.

Læringsressurser

Ekstern kommunikasjon