Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Skolens HMS-arbeid

Har du oversikt over de fysiske og psykiske miljøfaktorene på skolen din? I denne oppgaven skal dere jobbe i grupper. Dere tar utgangspunkt i skolen dere går på, og svarer på spørsmål om skolens HMS-arbeid.

To unge kvinner sitter rundt et bord. En tredje kvinne står midt imellom dem. De prater og smiler henvendt til hverandre.

Intervju en leder

Vet dere hvem som styrer HMS-arbeidet på skolen? Finn ut hvem som er HMS-ansvarlig. Avtal et intervju med vedkommende eller en annen som har oversikt over HMS-arbeidet på skolen.

Finn svar på disse spørsmålene:

  • Hva er de viktigste fysiske miljøfaktorene?
  • Hvordan er de ivaretatt på skolen?
  • Hva er de viktigste psykososiale miljøfaktorene?
  • Hvordan er de ivaretatt på skolen?

Dere kan også bygge videre på disse spørsmålene når dere gjør intervjuet.

Drøft

Sammenlign svarene dere fikk, med hvordan dere i gruppen opplever de fysiske og psykiske miljøfaktorene på skolen. Opplever dere at de er godt ivaretatt? Reflekter og begrunn svarene med eksempler.

Sist oppdatert 19.10.2020
Skrevet av Kjell Rosland og Anki Olsen

Læringsressurser

HMS for eleven